Ekoskolas padomes sastāvs 2018./2019.

Direktores vietnieki:

Indra Šmite direktores vietniece audzināšanas jomā
Ģirts Kurmis direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Pedagogi:

Dace Eisule – medmāsa
Inese Grīnvalde
Lelde Šupole-Tene
Rūdolfs Tenis
Daina Leveika
Elīna Spolīte

Skolas tehniskais personāls:

Aina Pilmane – laborante
Māris Straume – laborants

Vecāku pārstāve:

Inese Andersone
Inese Veinberga

Pašvaldības pārstāvji:

Renārs Manuilovs – jaunatnes lietu speciālists

Izglītojamie:

 • Luīze Elizabete Persirdska
 • Sāra Krjukova
 • Letīcija Mase
 • Marta Sokolova
 • Teo Ralfs Jēkabsons
 • Madara Stolere
 • Marta Balode
 • Rēzija Krūze
 • Laura Klaudija Fišere
 • Elīna Ivanova
 • Monta Kitija Ozola
 • Rolands Bračs
 • Eduards Ķerūds
 • Viesturs Ģēģeris
 • Viktorija Amanda Antone
 • Diāna Kučika
 • Paula Dance
 • Alise Anna Onuša
 • Eduards Grāvītis

Ekoskolas padome stāsta par sevi