Ekoskolas padomes sastāvs 2016./2017.m.g

Direktores vietnieki:

Indra Šmite direktores vietniece audzināšanas jomā
Ģirts Kurmis direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Pedagogi:

Ilze Stuberovska
Inese Grīnvalde
Lelde Šupole-Tene
Rūdolfs Tenis
Elīna Spolīte

Skolas tehniskais personāls:

Aina Pilmane – laborante
Andris Paupers – laborants

Vecāku pārstāve:

Inese Andersone

Pašvaldības pārstāvji:

Renārs Manuilovs – jaunatnes lietu speciālists
Līga Dāboliņa – projektu vadītāja

Izglītojamie:

Kārlis Liepiņš
Sofija Matlahova
Arturs Dumbris
Matīss Abramovičs
Marta Sokolova
Ralfs Teo Jēkabsons
Igors Šaters
Madara Stolere
Laura Klaudija Fišere
Una Babre
Adriāna Pūce-Ļitvinova
Marta Špundzāne
Rolands Bračs
Elīna Ivanova
Edurads Ķerūds
Monta Kitija Ozola
Aleksandra Moskaļenko
Mareks Brigmanis
Kristers Suķis
Agija Presa