Ekoskolas padomes sastāvs 2017./2018.m.g

Direktores vietnieki:

Indra Šmite direktores vietniece audzināšanas jomā
Ģirts Kurmis direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Pedagogi:

Dace Eisule – medmāsa
Inese Grīnvalde
Lelde Šupole-Tene
Rūdolfs Tenis
Elīna Spolīte

Skolas tehniskais personāls:

Aina Pilmane – laborante
Andris Paupers – laborants

Vecāku pārstāve:

Inese Andersone

Pašvaldības pārstāvji:

Renārs Manuilovs – jaunatnes lietu speciālists

Izglītojamie:

Aleksandra Moskaļenko
Kristiāna Rubene
Rebeka Skolmeistare
Elīna Ivanova
Monta Kitija Ozola
Rolands Bračs
Eduards Ķerūds
Viesturs Ģēģeris
Laura Klaudija Fišere
Madara Stolere
Marta Sokolova
Teo Ralfs Jēkabsons
Letīcija Mase
Asnāte Gija Cielava

Ekoskolas padome stāsta par sevi