Ekoskolas padomes sastāvs 2019./2020. m.g.

Direktores vietnieki:

Sandra Lapiņa-Kupča direktores vietniece audzināšanas jomā
Ģirts Kurmis direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Pedagogi:

Dace Eisule – medmāsa
Inese Grīnvalde
Rūdolfs Tenis
Daina Leveika
Ilona Bēmere
Vineta Fogele

Vecāku pārstāve:

Zane Nosova

Pašvaldības pārstāvji:

Renārs Manuilovs – jaunatnes lietu speciālists

Izglītojamie:

 • Bondare Una (5.a)
 • Raižģe Madara (6.b)
 • Krjukova Sāra (8.b)
 • Persidska Luīze Elizabete (8.b)
 • Sokolova Marta (10.)
 • Madara Stolere (11.b)
 • Plotniece Simona (11.a)
 • Dakša Madara (12.)
 • Laura Klaudija Fišere (12.)
 • Tobija Anna (12.)
 • Eglīte Samanta Margita (8.a)
 • Birīte Solvita (8.a)