Vides kodekss

Dzīvot zaļi jāmāk,
Mežus kopt ir jāsāk.
Būsim eko tīri,
Sauksim to par savu dzīvi!

Vides kodekss