Lielais draugs

Darbu uzsāk ENEP komanda!

(Es Noklausīšos un Es Palīdzēšu!)

 

2013./2014. m. g. Baldones vidusskolā darbību uzsāk sociālās pedagoģes Ilonas Zagorskas izstrādāta 10.-12. klašu skolēnu programma „Lielais draugs”. Viena no programmas darbības jomām – PALĪDZĪBA JAUNĀKO KLAŠU SKOLĒNIEM  SAVSTARPĒJO  STRĪDU UN KONFLIKTU RISINĀŠANĀ. Tā ir papildus iespēja bērniem meklēt palīdzību un saņemt atbalstu no vecāko klašu skolēniem. Skolēni iepriekšējā mācību gadā piedalījušies apmācībās, lai uzsāktu minēto darbību.

Rosinu jaunāko klašu skolēnus, vecākus, skolotājus sadarboties ar ENEP komandu.

Svarīgi!

Vidēji smagas un smagas situācijas (kautiņi, naudas izspiešana, sabojāts īpašums, sadarbība ar policiju u.c. līdzīgās situācijas) vienmēr tiks risinātas sociālā pedagoga vadībā. Vidusskolēni veiks atbalsta darbību tiesiski mazāk nozīmīgās situācijās.

 

Sīkāka informācija pie sociālā pedagoga Ilonas Zagorskas (mob.tel. 27841411)