Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana

 

 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09.IPIA/VIAA/001) ietvaros

 

Projekta 1.posmā no 2009.gada novembra  līdz 2010.gada februārim   pieteikušies uz 

2.pakāpi-4 skolotāji;

3.pakāpi-1skolotājs;

 

Pakāpes piešķirtas 2010.gada februārī

Projekta 2.posmā no 2010.gada marta  līdz jūnijam  pieteikušies uz 

2.pakāpi-3 skolotāji;

3.pakāpi-2skolotāji;

  

Pakāpes piešķirtas 2010.gada jūnijā

Projekta 3.posmā no 2010.gada septembra  līdz decembrim  pieteikušies uz 

2.pakāpi-5 skolotāji;

3.pakāpi-5skolotāji;

5.pakāpi-1skolotājs

 

Pakāpes piešķirtas 2010.gada decembrī 

 

Projekta 4.posmā no 2011.gada janvāra līdz aprīlim  pieteikušies uz 

2.pakāpi-6 skolotāji;

3.pakāpi-6skolotāji;

4.pakāpi-1skolotājs

 

Pakāpes piešķirtas 2011.gada aprīlī

 

Projekta 5.posmā no 2011.gada septembra līdz decembrim pieteikušies uz 

2.pakāpi-2 skolotāji;

3.pakāpi- 7 skolotāji;

5.pakāpi-1 skolotājs

 

Pakāpes piešķirtas 2011.gada decembrī

 Projekta 6.posmā no 2012.gada janvāra līdz aprīlim pieteikušies uz 

3.pakāpi- 3 skolotāji;

4.pakāpi-3 skolotāji

 

Pakāpes piešķirtas 2012.gada aprīlī

 

 

image006

Eiropas Sociālā fonda projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09.IPIA/VIAA/001) ietvaros

 

Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris – aprīlis

Novērtēšanas komisijas apstiprināts laika plānojums

 

 

Darbības veicējs

Aktivitāte

Laiks

Pedagogs Portfolio kārtošana No 2012.gada janvāra līdz 2012. gada 30. martam
Pedagogs Portfolio iesniegšana novērtēšanas komisijai 2012. gada 30. marts
Skolas administrācija Skolas administrācijas pedagogu izvērtējums Līdz 2012. gada 30. martam
Novērtēšanas komisija Pedagoga portfolio un skolas administrācijas izvērtējuma un rezultātu apkopojums No 2012. gada 2.aprīļa līdz 16.aprīlim
Novērtēšanas komisija Saruna ar pedagogu No 2012. gada  16.aprīļa  līdz 27. aprīlim

Projekta 6.posmā no 2012.gada janvāra līdz aprīlim  pieteikušies uz

 

 

3.pakāpi- 3 skolotāji;

4.pakāpi-3 skolotāji