Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 6.posms

 image006

Eiropas Sociālā fonda projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09.IPIA/VIAA/001) ietvaros

 

Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris – aprīlis

Novērtēšanas komisijas apstiprināts laika plānojums

 

 

Darbības veicējs

Aktivitāte

Laiks

Pedagogs Portfolio kārtošana No 2012.gada janvāra līdz 2012. gada 30. martam
Pedagogs Portfolio iesniegšana novērtēšanas komisijai 2012. gada 30. marts
Skolas administrācija Skolas administrācijas pedagogu izvērtējums Līdz 2012. gada 30. martam
Novērtēšanas komisija Pedagoga portfolio un skolas administrācijas izvērtējuma un rezultātu apkopojums No 2012. gada 2.aprīļa līdz 16.aprīlim
Novērtēšanas komisija Saruna ar pedagogu No 2012. gada  16.aprīļa  līdz 27. aprīlim

Projekta 6.posmā no 2012.gada janvāra līdz aprīlim  pieteikušies uz

 

 

3.pakāpi- 3 skolotāji;

4.pakāpi-3 skolotāji