Projekts ar vācu jauniešiem

Sadarbības projekts ar Ziemeļvācijas
kristīgo jauniešu organizāciju

Jau daudzu gadu garumā Baldones vidusskolas skolēniem, kuri skolā apgūst vācu valodu, ir iespēja piedalīties sadraudzības projektā ar Ziemeļvācijas jauniešiem. Šī projekta ietvaros vācu jaunieši katru vasaru viesojas Baldonē un vienu nedēļu kopā ar mūsu skolas jauniešiem piedalās dažādās aktivitātēs, sporta spēlēs, apceļo un iepazīst Latvijas skaistākās vietas, diskutē par jauniešu problēmām. Rudens vai pavasara brīvdienās Baldones vidusskolas jauniešiem ir iespēja doties pretvizītē uz Vāciju. Šīs tikšanās tiek ļoti gaidītas, tās palīdz gan labāk apgūt svešvalodas , gan iepazīt otras valsts pilsētas, ikdienu, kultūru un tradīcijas. No Baldones puses projektu organizē vācu valodas skolotājas Hedviga Murovska un Ligita Bergmane.

2018. gads
2017. gads
2014. gads