2014. gads

2014.gada vasarā no 14. līdz 22. jūnijam Baldones vidusskolas 7.a un 11. klases skolēni draudzības projekta ietvaros viesojās pie saviem vācu draugiem Ziemeļvācijā Nībulas pilsētiņā. Skolēniem bija iespēja ne vien iepazīt Vācijas pilsētas – Hamburgu, Flensburgu, Nībulu, bet arī apmeklēt Flensburgas zinātnes muzeju, koncentrācijas nometni, ieraudzīt paisumu un bēgumu Ziemeļjūrā, gan arī apmeklēt mācību stundas Nībulas ģimnāzijā.
Savukārt vācu jaunieši no 30. jūlija līdz 8. augustam viesojās Baldonē. Tika rīkotas kopīgas ekskursijas uz Rīgu, Jūrmalu, Koknesi, Smārdes baskāju taku, Siguldas „ Tarzānu”. Kopā ar latviešu jauniešiem vācu draugi piedalījās Baldones pilsētas svētkos- gan dažādās sporta sacensībās, gan arī devās kopīgajā gājienā uz Vanagkalna estrādi.

Visi jaunieši atzina, ka kopīgi pavadītais laiks ir devis iedvesmu jaunam darba cēlienam. 2014.gada 21.-25.jūlijam divas 10. klases meitenes piedalījās Baltijas jūras festivālā Vācijā Koppelsgas pilsētiņā.