Projekts par Ķekaviņas upes aizsardzību

Aprīļa sākumā tika apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fondam iesniegtais vides aizsardzības projekts. Projekta mērķis ir veicināt Ķekaviņas upes un tās krastu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, izstrādājot priekšlikumus perspektīvam Ķekaviņas upes apsaimniekošanas plānam pilsētas robežās un noteikt upes pilotteritoriju ainavas sakopšanai.
Projekta sākums – arī Tu vari piedalīties
1.nodarbība
2.nodarbība
3.nodarbība
4.nodarbība
Kartēšana
Dabas vērtības
– Nelabvēlīgās ietekmes attēlotas kartēs 1 (~2MB) un 2 (~2MB)
– Dabas vērtības attēlotas kartēs 1 (~2MB) un 2 (~2MB)
– Stenda makets “Daba Ķekaviņas upē un tās ktastos” (~10MB)
– Stenda makets “Saglabāim dabas vērtības Ķekaviņas upes krastos” (~15MB)
Talka
Projekta noslēgums – Saglabāts viens no upes piekrastē esošajiem biotopiem
Apkopojums par paveikto Ķekaviņas upes izpētes projekta ietvaros – foto un video.