Radiomezgla projekts

Baldones vidusskolas radiomezgla darbība

    Baldones vidusskolā 2011./2012.m.g. ir izveidots skolas radiomezgls. Tā darbībai būs liela nozīme skolas dzīvē – gan skolēnu mācību darba un izklaides, atpūtas organizēšanā, gan aktuālās informācijas paziņošanā, gan skolēnu drošības veicināšanā.
Ir izveidota radiomezgla komanda, kuras dalībnieki galvenokārt ir skolas līdzpārvaldes pārstāvji un citi skolēni.

Lasīt tālāk!