Reģionālā ZPD skate. Apsveicam!

24.05. Rīgā notika reģionālais zinātniski pētniecisko darbu konkurss. 1.pakāpes diplomus ieguva 11.klases skolēni Līva Krūziņa par darbu vides zinātnēs,  Lauris Dūzelis un Modris Vonda par darbu fizikā, augstākās pakāpes diplomu saņēma Kristīne Počepko par darbu pedagoģijā. Šo skolēnu pētījumi izvirzīti valsts konkursam.