Sadarbības projekta vadītāji no Vācijas viesojas Baldones vidusskolā

Jau daudzus gadus turpinās sadarbība starp Baldones vidusskolas skolēniem un jauniešiem no Ziemeļfrīslandes bērnu un jauniešu biroja. Katru gadu notiek skolēnu tikšanās gan Latvijā, gan Vācijā.

No 17. līdz 20. janvārim Baldones vidusskolu apciemoja četri šī projekta vadītāji no Vācijas, lai kopā ar Baldones vidusskolas skolotājām, projekta vadītājām no Latvijas puses -Birutu Lūci un Ligitu Bergmani, apspriestu sadarbības projekta turpmākos virzienus, perspektīves un vadlīnijas. Tikšanās laikā tika  pārstrādāts sadarbības līgums starp Baldones vidusskolu un Ziemeļfrīslandes bērnu un jauniešu biroju, ko parakstīja biroja vadītāja Zuzanne Kunsmann un Baldones vidusskolas direktore Indra Šmite.

Vācu viesi tikās ar Baldones vidusskolas skolēniem, kuri šoruden viesojās Vācijā. Savstarpējās sarunās visi atzina, ka šī sadarbība skolēniem ir ļoti nozīmīga, ir iegūta jauna pieredze, iepazītas Vācijas pilsētas un kultūra, satikti vācu jaunieši un gūtas neaizmirstamas emocijas. Visi izteica vēlmi šajā projektā piedalīties arī turpmāk.