SEM (sociāli emocionālā mācīšanās)

Sadarbībā ar SPKC 11.maijā Baldones vidusskolā 7.c un 8.a klašu skolēni piedalījās pilnībā finansēta ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/106 izglītojošās programmas „Izzini sevi – saproti citus!” nodarbībās. Skolēni pilnveidoja sociāli emocionālās prasmes un izziņu par  emocijām, to pārvaldīšanu, uztveres īpatnībām, cieņpilnu saskarsmi, komunikācijas prasmēm, domu formulēšana, konfliktu risināšanas pamatprincipiem. Skolēni atzīst, ka nodarbības bija vērtīgas. Galvenā atziņa, ka mēs visi reaģējam dažādi.