Absolventi 1959.g.-1966.g.

1959.gads – 1.izlaidums kl. audz. Edvīns Lejasmeijers

1. Ābele Elvīra 2. Brigmanis Vilnis 3. Feldmane Skaidrīte 4. Gruziņa Anna 5. Jakubaite Biruta 6. Kauliņa Mirdza 7. Leimane Biruta 8. Lejasmeijere Vaira 9. Meldere Rasma 10. Punka Ārija 11. Šilo Anna 12. Štrause Elvīra 13. Tālums Andris 14. Usāne Veneranda 15. Vāverīte Velga 16. Vilde Maiga 17. Vilde Modris

1959.gads – 1.izlaidums kl. audz. Milda Sperliņa

1. Brieze Inta 2. Dzintarnieks Māris 3. Feldmane Ausma 4. Grieķis Jānis 5. Grīnfelde Maiga 6. Kalniņa Rūta 7. Koškina Brigita 8. Niedre Aina 9. Ozoliņa Astrīda 10. Sauleskalns Laimonis 11. Seržante Ausma 12. Slaide Silvija 13. Teležņikova Alīda 14. Vīksna Vija

1960.gads – 2.izlaidums kl. audz. Emīlija Keiša

1. Beļska Vilma 2. Bērziņš Andris 3. Blimberga Ausma 4. Breiere Laima 5. Breņķis Jānis 6. Buholce Aina 7. Dūmiņa Elvīra 8. Dumpis Kārlis 9. Egle Jānis 10. Ģirupnieks Āris 11. Jakubaite Velta 12. Kalniņa Vija 13. Karlsons Egons 14. Kartovs Andris 15. Krēsliņa Velta 16. Krūmiņliepa Aina 17. Kviese Daira 18. Lapiņa Elita 19. Lejasmeijere Rota 20. Lejasmeijers Varis 21. Lilienfelds Ziedonis 22. Olehnovičs Andris 23. Ozols Māris 24. Putna Ruta 25. Siliņš Juris 26. Stuberovskis Valdis 27. Vecroze Juris 28. Vilciņš Jānis

1961.gads – 3.izlaidums kl. audz. Lija Hince

1. Āboliņa Valda 2. Ansons Aivars 3. Berkmans Jānis 4. Bērziņa Aina 5. Bērziņa Ināra 6. Brigmane Māra 7. Dumpe Zelma 8. Einis Kārlis 9. Geriņš Kārlis 10. Grunde Uldis 11. Kipste Zenta 12. Kriķe Saulcerīte 13. Krūmiņa Silvija 14. Krūmiņliepa Jānis 15. Krūmiņliepa Silvija 16. Lazdiņa Zinta 17. Leimane Daina 18. Maike Jānis 19. Mētra Inta 20. Paegle Silvija 21. Pļavnieks Guntis 22. Siliņa Ildze 23. Sniedze Aina 24. Vāverītis Jānis 25. Vilciņš Aldis

1962.gads – 4.izlaidums kl. audz. Tamāra Tīkmere

1. Bēka Maija 2. Berkmane Vija 3. Bērziņa Ilga 4. Brigmanis Ēriks 5. Dumpe Rasma 6. Dzenis Gunārs 7. Ērglis Edgars 8. Funka Dzintra 9. Grieķis Mārtiņš 10. Grunde Baiba 11. Jansons Edvīns 12. Kartava Ruta 13. Kļaviņa Skaidrīte 14. Krūze Juris 15. Lapiņa Daina 16. Lejasmeiere Balva 17. Meire Ilga 18. Ozols Kaspars 19. Pļavniece Daina 20. Rublovska Sarmīte 21. Sīga Oskars 22. Šeinuka Silvija 23. Vīksna Lauma 24. Zenkevičs Juris 25. Žukovska Edīte

1963.gads – 5.izlaidums kl. audz. Zigurds Pigits

1. Avotiņa Ināra 2. Balodis Jānis 3. Bērziņa Marta 4. Breņķe Anna 5. Daubure Regīna 6. Ērgle Astra 7. Korta Rita 8. Kudreņicka Mirdza 9. Lielpētere Lilija 10. Miķelsone Lauma 11. Ozoliņš Andris 12. Pigits Māris 13. Purviņa Ilze 14. Uzāns Stasis 15. Vilne Velta 16. Zemītis Ivars

1964.gads – 6.izlaidums kl. audz. Milda Sperliņa

1. Blimberga Laima 2. Bumbieris M 3. Dilbo Jānis 4. Ģiptere Vija 5. Kalniņš Jānis 6. Lūcis Andris 7. Luke Laimdota 8. Miķelsons Ēriks 9. Pētersone Ilze 10. Rēna Inta 11. Riekstiņš Jānis 12. Savickis Jānis 13. Siliņa Anita 14. Tuktēns Jānis

1965.gads – 7.izlaidums kl. audz. Emīlija Keiša

1. Bērziņa Ligita 2. Gerbaševskis Juris 3. Kalve Mārīte 4. Kozlovska Monika 5. Krasnovs Anatolijs 6. Krūze Aina 7. Lejasmejere Lāse 8. Pigits Vilnis 9. Plociņa Daira 10. Rešetņikova Tamāra 11. Rubenis Jānis 12. Salputra Aija 13. Siliņa Marta 14. Šteinerte Valda 15. Vuškāns Eduards

1966.gads – 8.izlaidums kl. audz. Vija Bāliņa

1. Brigmane Valda 2. Dižūra Brigita 3. Kaušele Irisa 4. Kovaļevska Biruta 5. Kovaļevska Ilga 6. Lasmane Līga 7. Līduma Dzintra 8. Muižnieks Arnis 9. Ozoliņa Inta 10. Plinte Arvīds 11. Sīlazaite Dzintra 12. Skudrītis Jēkabs 13. Tonnis Aldis 14. Žukovskis Bruno

1966.gads – 8.izlaidums kl. audz. Lidija Beinardte

1. Antjufejeva Larisa 2. Banders Imants 3. Caune Brigita 4. Dižūrs Ilgonis 5. Dūmiņa Dainuvīte 6. Gegeroviča Māra 7. Krūmiņliepa Ināra 8. Mača Velta 9. Meijere Malda 10. Ozola Ārija 11. Polza Alfrēds 12. Slavinskis Andrejs 13. Taurenis Dzintars 14. Tesnovs Ēriks 15. Vīksniņa Baiba 16. Vilnis Ēriks 17. Ziediņš Andris

Ziediņš Andris