Absolventi 1968.g.-1977.g.

1968.gads – 9.izlaidums kl. audz. Gunārs Bukums

1. Baumane Daina 2. Bernate Mudīte 3. Bērziņa Ligita 4. Celmiņa Mārīte 5. Krūmiņš Andris 6. Lakstīgala Inta 7. Mača Velga 8. Millere Dzidra 9. Osis Jānis 10. Poduma Hedviga 11. Rinka Līga 12. Rinka Rūta 13. Stankuse Daina 14. Straume Inta 15. Venta Juris

1969.gads – 10.izlaidums kl. audz. Andrejs Baumanis

1. Alenčika Anita 2. Alksnis Ojārs 3. Baumerts Heinrihs 4. Blate Pēteris 5. Dumpis Valdis 6. Engere Gundega 7. Gerbaševskis Gundars 8. Grīnberga Mārīte 9. Kroiča Ināra 10. Krūze Dainis 11. Muižnieks Andris 12. Rēvalds Voldemārs 13. Rubene Elga 14. Smirnova Larisa 15. Štālbergs Guntis 16. Šternfelds Aivars 17. Šūpulniece Benita 18. Tauvens Leons 19. Ūdris Imants 20. Veidemanis Jānis 21. Vīksna Aija 22. Vilne Dzidra 23. Virsis Juris

1970.gads – 11.izlaidums kl. audz. Rasma Greiere

1. Bērziņa Lilita 2. Bilande Daina 3. Jumiķe Benita 4. Kalniņš Indulis 5. Mēnesis Andris 6. Millere Velta 7. Nikolajeva Elita 8. Orbidāne Olita 9. Pļavnieks Dzintars 10. Rasuma Malda 11. Rihtere Ilze 12. Rubenis Modris 13. Seržante Dzirkstīte 14. Slaide Vizma 15. Stendziniece Biruta 16. Straume Daina 17. Stūre Rita 18. Vasermanis Jānis

1971.gads – 12.izlaidums kl. audz. Zigurds Pigits

1. Baumerte Inta 2. Bērziņš Dzidris 3. Bērziņš Jānis 4. Damberga Aija 5. Ipatjevs Aleksandrs 6. Kāpostiņš Aivars 7. Kļaveniece Lauma 8. Krēsliņa Lauma 9. Martinsons Jānis 10. Meijers Vilis 11. Pinte Aija 12. Silazaite Aija 13. Silazaite Vija 14. Simsons Juris 15. Skurstene Pārsla 16. Tetere Pārsla

1972.gads – 13.izlaidums kl. audz. Skaidrīte Rītere

1. Briedis Viesturs 2. Brumele Karīna 3. Dilbo Kristīne 4. Dimants Ingus 5. Fabriks Ēvalds 6. Freiberga Agrīte 7. Kauliņa Vēsma 8. Markevica Mudīte 9. Martinsons Vilnis 10. Pinte Gunta 11. Polza Mudīte 12. Purmalis Edvīns 13. Sloskāns Aivars 14. Supe Viktors 15. Vilciņa Ieva 16. Vilipsone Dace 17. Vīmane Velga 18. Virse Anita 19. Zundure Edīte

1973.gads – 14.izlaidums kl. audz. Emīlija Keiša

1. Arcimovičs Česlavs 2. Baltaiszaķe Inta 3. Bērziņa Astra 4. Butāne Vija 5. Freibergs Jānis 6. Goldmane Helga 7. Ikaunieks Viktors 8. Lejiņš Juris 9. Lēze Anita 10. Litkoveca Vita 11. Mežule Biruta 12. Pantalons Viktors 13. Pilvere Inese 14. Rīters Viesturs 15. Stankuse Ilga 16. Stūrītis Andris 17. Usāns Osvalds 18. Vilšķērsts Ziedonis 19. Zeiferts Gunārs 20. Zilgalve Ligita

1974.gads – 15.izlaidums kl. audz. Rasma Greiere

1. Āboliņa Gundega 2. Briede Ligita 3. Brigmane Sarmīte 4. Brūvers Māris 5. Hince Mairita 6. Jansons Aivars 7. Krūze Gunta 8. Markevics Zigurds 9. Požarska Margarita 10. Praņevska Anita 11. Putniņš Zigurds 12. Sloka Linards 13. Sloskāne Dzintra 14. Stuberovskis Andris 15. Supe Staņislavs 16. Takere Daina 17. Veidemanis Andris 18. Vīksne Vija 19. Vilčinska Viola 20. Zeļonka Valdis 21. Zikmane Sandra 22. Zīle Valda 23. Žmuidena Tatjana

1975.gads – 16.izlaidums kl. audz. Lija Hince

1. Ābeltiņa Ariadna 2. Ābola Biruta 3. Babris Leonida 4. Biša Dzintars 5. Braufmanis Gunārs 6. Bukulte Ginta 7. Buļa Mārīte 8. Celmiņš Aigars 9. Daubure Lolita 10. Dumpe Dzintra 11. Jerāne Dzintra 12. Kūkojs Valentīna 13. Leja Anita 14. Nereta Elita 15. Novicka Inese 16. Plinte Ērika 17. Požarnovs Juris 18. Rihtere Lilija 19. Siliņa Ruta 20. Štokmane Inta 21. Taškova Velta 22. Ūdre Anita 23. Valdmane Regīna 24. Zandere Rudīte 25. Zlemets Linards 26. Zviedrāns Jānis

1976.gads – 17.izlaidums kl. audz. Skaidrīte Miškina

1. Ansius Ārija 2. Bāliņa Sandra 3. Bāliņš Rūdolfs 4. Bortkeviča Dace 5. Bortkevičs Viesturs 6. Bukuma Anita 7. Butka Alda 8. Daščioras Arvīds 9. Dimants Vilnis 10. Dunska Viktorija 11. Grinerte Sandra 12. Jēkabsone Aija 13. Kalniņa Sandra 14. Kļaveniece Inta 15. Kurova Tatjana 16. Marnauza Edīte 17. Ostrovska Ruta 18. Paleja Baiba 19. Riere Ināra 20. Rimovs Sandis 21. Slazde Maija 22. Stūre Lidija

1977.gads – 18.izlaidums kl. audz. Gunārs Bukums

1. Abadovska Svetlana 2. Ābols Valdemārs 3. Ažubale Valda 4. Goldberga Sandra 5. Klūga Dzintars 6. Kūlainis Sergejs 7. Kuļikova Svetlana 8. Laime Viola 9. Ņikonovs Aleksandrs 10. Ozoliņš Normunds 11. Pilvere Gundega 12. Riekstiņa Agrita 13. Riekstiņa Biruta 14. Rudzīte Inguna 15. Sama Skaidrīte 16. Šakars Valdis 17. Vanuška Leons