Absolventi 1978.g.-1987.g.

1978.gads – 19.izlaidums kl. audz. Vija Bāliņa

1. Bērziņa Jolanta 2. Bērziņš Jānis 3. Elksne Iveta 4. Goldmane Ērika 5. Grasmane Aiguta 6. Grāveris-Gravnieks Irēna 7. Ģiptere Skaidrīte 8. Irbe Violeta 9. Jēkabsons Valdis 10. Kincis Viesturs 11. Krastiņa Lāsma 12. Krejāne Inita 13. Krūmiņa Dzidra 14. Krūmiņš Arnis 15. Kukle Inese 16. Laime Brigita 17. Lanka Zigurds 18. Liberte Ginta 19. Liepiņa Ligita 20. Ozoliņa Līga 21. Poriete Aija 22. Požarska Laimdota 23. Puķīte Ilze 24. Šeškele Valentina 25. Treimanis Vilis 26. Zanribs Vitālijs

1979.gada – 20.izlaidums kl. audz. Ārija Daubure

1. Beķeris Ervīns 2. Bērziņš Guntis 3. Bula Aija 4. Buliņa Dace 5. Cepure Vēsma 6. Ciseļonoks Aivars 7. Daščiora Rita 8. Dumpe Sandra 9. Dzenovska Sandra 10. Eidemanis Juris 11. Eizenbergs Dainis 12. Elksnīte Elita 13. Greiers Normunds 14. Kincis Māris 15. Klūga Daina 16. Ķenga Skaidrīte 17. Ķilpe Vita 18. Ogriņa Daiga 19. Rihtere Iveta 20. Sloka Daiga 21. Šmithena Dzintra 22. Virse Inese 23. Vismane Ināra 24. Zālītis Ēvalds 25. Zilvestere Antra

1980.gada – 21.izlaidums kl. audz. Aija Ozoliņa

1. Ābele Dainis 2. Aurmanis Andris 3. Driksna Andris 4. Kaļēvica Laila 5. Kamerovska Inese 6. Kokina Rita 7. Krūze Lilita 8. Laime Edīte 9. Liepa Ausma 10. Nagla Inese 11. Požarnovs Andrejs 12. Pūķis Māris 13. Skripka Mārīte 14. Tiltiņa Ligita 15. Toniga Ineta 16. Vanaga Ilze 17. Vērmane Skaidrīte

1981.gads – 22.izlaidums kl. audz. Gunārs Bukums

1. Antoņevičs Juris 2. Apsīte Maija 3. Balčukas Irēna 4. Bērziņa Inta 5. Bezprozvannaja Silvija 6. Blauss Edijs 7. Cekuliņa Antra 8. Čiževska Ina 9. Dauburs Aigars 10. Dimpers Juris 11. Drevinska Iveta 12. Galviņa Sarmīte 13. Geida Silvija 14. Kauliņš Aivars 15. Kruste Inga 16. Krūze Maija 17. Mackēviča Rasma 18. Miķelsone Antra 19. Pabērza Ilze 20. Pētersone Inese 21. Praņevska Dace 22. Šohins Jurijs 23. Vanaga Ina 24. Vidže Ligita 25. Zača Solveiga

1982.gads – 23.izlaidums kl. audz. Emīlija Keiša

1. Balodis Raimonds 2. Baltmane Ilze 3. Barsukova Sandra 4. Bebre Rudīte 5. Berķe Dace 6. Bērziņa Anita 7. Bukulte Ingrīda 8. Būmane Vita 9. Dāboliņa Lolita 10. Dreijere Ingrīda 11. Eltermene Ineta 12. Jakušenoks Jānis 13. Kregzde Indra 14. Krūze Inita 15. Ogriņa Līga 16. Pavilonis Vilnis 17. Prodniece Aelita 18. Riekstiņš Jānis 19. Stepiņa Andra 20. Vācere Ginta 21. Vaidziņa Anitra 22. Vīksna Daina

1983.gads – 24.izlaidums kl. audz. Gunārs Bukums

1. Babre Solveiga 2. Balodis Aivars 3. Driņķis Einārs 4. Guseva Irina 5. Ivanovs Vadims 6. Lakstīgala Aivars 7. Lanka Indra 8. Lasmane Inga 9. Ozoliņa Ilze 10. Rudovičs Guntis 11. Spuļģe Gita 12. Šmits Māris 13. Zača Ilona 14. Zandere Inese

1984.gads – 25.izlaidums kl. audz. Dzintra Knohenfelde

1. Briška Oskars 2. Brumelis-Riekstiņš Juris 3. Dāboliņa Antra 4. Galviņa Inta 5. Gruziņš Jānis 6. Jansons Ilgvars 7. Kokins Aivars 8. Krūze Viesturs 9. Liepa Lita 10. Ļitvinovs Oļegs 11. Melče Ilze 12. Moisējeva Aelita 13. Ņikonova Lolita 14. Pāpe Sandra 15. Rele Līga 16. Rubeža Sarmīte 17. Sikle Sandra 18. Skuja Edgars 19. Šulcs Uldis 20. Tihovska Jolanta 21. Venslavs Juris 22. Začeste Sarmīte 23. Zeidenberga Daiga 24. Ziemele Aija 25. Ziemele Ilze

1985.gads – 26.izlaidums kl. audz. Gundars Knohenfelds

1. Babule Daiga 2. Barbāne Inga 3. Bite Sarmīte 4. Breņķis Guntis 5. Buķelis Alfs 6. Dauburs Jānis 7. Dunska Elita 8. Fedosējeva Rita 9. Garā Dace 10. Līviņa Sanita 11. Melne Solvita 12. Mugurevičs Jānis 13. Neizaka Inga 14. Pētersone Džoanna 15. Prūsis Raivo 16. Riekstiņš Ivars 17. Rozumovska Sandra 18. Stoķe Gunta 19. Sviķis Gints 20. Zvirbule Elga

1986.gads – 27.izlaidums kl. audz. Aina Pilmane

1. Bilzonis Armands 2. Bukuma Andra 3. Čiževska Aelita 4. Dangens-Grūbe Artis 5. Elksne Kristīne 6. Grunde Ivo 7. Jeršovs Juris 8. Lejasmeijers Atis 9. Melngailis Oskars 10. Mennika Una 11. Neizaks Valdis 12. Pāruma Sigita 13. Pigita Andra 14. Pildava Mairita 15. Pļaveniece Irēna 16. Pumpure Ina 17. Rodionovs Viktors 18. Simsone Dace 19. Šakova Inese 20. Tomiņš Arnis 21. Vanaga Sanita 22. Viča Daiga 23. Volfe Vineta 24. Zandere Inta

1987.gads – 28.izlaidums kl. audz. Vija Bāliņa

1. Āboliņa Meldra 2. Bojaruņecs Ivo 3. Braķis Rigo 4. Čepuka Daiga 5. Dilāne Ineta 6. Eliāss Kalvis 7. Grīnfelds Artis 8. Imanta Alla 9. Krūmiņa Dace 10. Liepa Dace 11. Matuļenko Laima 12. Pārums Guntars 13. Prikule Iluta 14. Romanovska Sigita 15. Sikle Ainārs 16. Stripkāne Kristīne 17. Unbedahte Vineta 18. Unbedahte Laila 19. Vanuška Ilze 20. Veismane Iveta 21. Zanders Uģis