Absolventi 1988.g.-1997.g.

1988.gads – 29.izlaidums kl. audz. Raimonds Ezerietis

1. Brigmane Kristīne 2. Dūmiņa Daiga 3. Garsenaite Judīte 4. Ginevičs Aigars 5. Gurčiute Jolanta 6. Karss Vilnis 7. Kazaks Nils 8. Kreicums Andris 9. Krūze Gabija 10. Ķeris Valters 11. Lamberte Inta 12. Liepa Sandra 13. Mennika Baiba 14. Suķe Sarmīte 15. Šteina Ilze 16. Vaivods Ainārs 17. Vaivods Arnis

1989.gads – 30.izlaidums kl. audz. Ārija Daubure

1. Andersone Ilva 2. Antone Ingrīda 3. Baunis Mikus 4. Breņķe Dina 5. Dūmiņa Agita 6. Granta Ilze 7. Hermanis Jānis 8. Jēkabsone Ilze 9. Kudrovecs Diāna 10. Kūkums Kaspars 11. Lēvalde Inga 12. Paupers Andris 13. Pļavniece Iveta 14. Sejāns Ingmārs 15. Sprukte Jolanta 16. Stoķis Aivars 17. Šmite Ingrīda 18. Šūpols Andris 19. Teļežņikovs Rolands 20. Valdeka Iveta 21. Vanuška Laimdota 22. Veidenbergs Kaspars 23. Vernere Edīte 24. Zaharova Evija 25. Zemītis Uģis

1990.gads – 31.izlaidums kl. audz. Aina Pilmane

1. Ančevs Māris 2. Bite Kristīne 3. Bogdanovs Artūrs 4. Kazaka Nelda 5. Krūze Ieva 6. Kvēpe Silva 7. Liepiņa Evija 8. Mangale Ilze 9. Matisone Māra 10. Melče Inese 11. Mēnesis Gintars 12. Mežecka Daina 13. Pigita Guna 14. Stripkāne Dace 15. Strods Edvīns 16. VeidenbergsArnis 17. Viča Gunta 18. Zanders Jānis

1991.gads – 32.izlaidums kl. audz. Aija Ozoliņa

1. Ančupāne Daiga 2. Andersons Didzis 3. Azarstarpa Sarmīte 4. Bivalova Jolanta 5. Dižūra Marika 6. Driņķe Vineta 7. Galiņa Sanita 8. Kaibe Daiga 9. Kaibe Diāna 10. Kovaļenko Evita 11. Krūmiņliepa Antra 12. Kūkuma Linda 13. Kupers Kristaps 14. Mangina Kristīne 15. Ozoliņš Jānis 16. Plociņš Andris 17. Prikule Ilze 18. Skuja Uģis 19. Spustaks Juris 20. Vainovska Vineta 21. Vaivode Sanita

1992.gads – 33.izlaidums kl. audz. Biruta Lūce

1. Bite Diāna 2. Granta Dace 3. Grunte Aija 4. Harutdinova Jolanta 5. Iļjanova Daiga 6. Jaunpujāns Edgars 7. Kokins Ģirts 8. Krēsliņa Zane 9. Kūkuma Krista 10. Mežaraupe Antra 11. Mežezers Egils 12. Podiņš Gints 13. Sikle Arnis 14. Teļežņikova Marika 15. Treide Diana 16. Vidžis Solvita 17. Zandere Daina

1993.gads – 34.izlaidums kl. audz. Ārija Daubure

1. Amsons Ivars 2. Baļķe Una 3. Eizenberga Evija 4. Elksne Ieva 5. Gauja Žanis 6. Kreicums Māris 7. Krištopāne Inese 8. Kušners Intars 9. Lēvalde Ginta 10. Marčenko Andra 11. Mēnese Iluta 12. Paupere Ilze 13. Pilmanis Jānis 14. Pilmanis Viesturs 15. Plāte Uldis 16. Taurene Inguna 17. Tirzītis Aivars 18. Tomiņa Sarmīte 19. Vanuška Jānis 20. Vecroze Ginta

1994.gads – 35. izlaidums kl. audz. Sandra Goldberga

1. Ābele Ēriks 2. Andersone Inta 3. Balcere Antra 4. Beitāne Kristīne 5. Bite Iluta 6. Deņisenoka Ilga 7. Driņķe Zane 8. Freiberga Barbara 9. Grīnfelde Guna 10. Krakopa Evija 11. Lūcis Airis 12. Mača Iveta 13. Murovska Zigrīda 14. Ozols Ģirts 15. Rakitko Rita 16. Rakšanova Dace 17. Reihele Aiva 18. Rubene Ieva 19. Spička Māris 20. Stuka Inese 21. Šimiņš Edmunds 22. Šņoriņa Sanda 23. Vīksne Alfrēds 24. Vilciņa Evita 25. Zemītis Aivis 26. Ziediņa Egita 27. Zīle Kristīne

1995.gads – 36.izlaidums kl. audz. Ramona Pabērza

1. Babre Jeļena 2. Barons Georgs 3. Breitbergs Aldis 4. Dancis Intars 5. Kārkliņš Ojārs 6. Kižla Aija 7. Krole Ineta 8. Mugurevičs Māris 9. Naglis Māris 10. Ozols Dzintars 11. Rēvalde Inta 12. Rubens Aldis 13. Siliņš Aigars 14. Spolīte Klinta 15. Svincovs Andrejs 16. Štālberga Inga 17. Tesnova Irēna 18. Vanaga Inga

1996.gads – 37.izlaidums kl. audz. Dace Cekula

1. Āboliņa Ingūna 2. Brauere Zane 3. Cepurītis Kristaps 4. Cukmača Kristīne 5. Čugunovs Guntars 6. Deņisenoka Līga 7. Dūmiņš Jānis 8. Freimane Inese 9. Grubina Inese 10. Grundšteine Baiba 11. Kala Lolita 12. Keiriša Jolanta 13. Kifa Nellija 14. Korta Ingrīda 15. Krūze Dace 16. Kunciņa Aija 17. Laimiņa Edīte 18. Meijere Ieva 19. Muižnieks Ervīns 20. Nežborte Evija 21. Podskočija Sonita 22. Štālbergs Kaspars 23. Treimane Antra 24. Vasiļjevs Agris 25. Vilciņa Ligija 26. Vinceva Evita 27. Zaķe Marika

1997.gads – 38.izlaidums kl. audz. Andris Skutelis

1. Atopkina Lelde 2. Beinarts Roberts 3. Būrija Lelde 4. Grauba Mārtiņš 5. Grīvīte Laura 6. Kaša Dace 7. Kotāns Aivis 8. Līcis Ernests 9. Meģe Daiga 10. Murovska Maruta 11. Naglis Guntis 12. Ozoliņa Līga 13. Pļavnieks Sandris 14. Semjonova Jeļena 15. Stankuse Ilze 16. Tajanoviča Sanita 17. Zandere Daina 18. Zeiferts Dzintars 19. Žagare Vita