Absolventi 1998.g.-2004.g.

1998.gads – 39.izlaidums kl. audz. Ārija Daubure

1. Ābeltiņa Evija 2. Babris Māris 3. Isačonoka Sanda 4. Jakuška Ģirts 5. Laime Ilvija 6. Liepa Inga 7. Lodiņš Egīls 8. Lūce Elīna 9. Marčenko Vita 10. Meijere Laura 11. Pabērza Inese 12. Pahomova Olga 13. Pundure Inese 14. Raudzepa Benita 15. Rēns Eduards 16. Vaļēviča Jolanta

1999.gads – 40.izlaidums kl. audz. Aija Ozoliņa

1. Graubics Artis 2. Grubina Agnese 3. Kalvaite Inese 4. Kalve Didzis 5. Kanopa Ilva 6. Kauliņa Zane 7. Kauliņš Jānis 8. Kleinšmidte Astrīda 9. Koziņeca Laura 10. Laimiņa Ilze 11. Ozola Linda 12. Rasuma Lāsma 13. Rusaka Karīna 14. Seisums Vairis 15. Siliņa Egija 16. Svilpe Aija 17. Volujeviča Svetlana 18. Zeidlers Gints

2000.gads – 41.izlaidums kl. audz. Sandra Krastiņa

1. Antiņa Ilona 2. Babre Jana 3. Bartkeviča Evija 4. Broliša Ieva 5. Būrija Agnese 6. Dambrova Dace 7. Drevinskis Guntis 8. Dūmiņa Kristīne 9. Galviņa Agnese 10. Grāvere-Grāvniece Ilona 11. Grimailova Žanna 12. Holšteins Kristaps 13. Kuklis Māris 14. Lūcis Nauris 15. Ļipatova Inita 16. Macuka Jūlija 17. Mačs Andris 18. Mangals Jānis 19. Markevica Marita 20. Martinsone Inga 21. Miezīte Māra 22. Ozoliņš Kalvis 23. Pipare Agnese 24. Riekstiņš Reinis 25. Rīters Matīss 26. Sāre Agnese 27. Stankuse Agnese 28. Suķis Valters 29. Šimiņa Elīna 30. Zavacka Solvita 31. Zeiferte Vineta

2001.gads – 42.izlaidums Ārija Daubure

1. Apse Laura 2. Bāliņa Inese 3. Bērziņa Linda 4. Bērziņš Māris 5. Brauere Elīna 6. Dolmatova Linda 7. Kanopa Ieva 8. Keiriša Kitija 9. Keirišs Māris 10. Kovaļenko Inga 11. Kurme Agnese 12. Liepiņa Ingrīda 13. Rakitko Anita 14. Ročāns Harijs 15. Šūpols Gatis 16. Švedova Lidija 17. Zadovska Sintija 18. Zepa Līga

2001.gads – 42.izlaidums kl. audz. Andris Skutelis

1. Bogdanova Ilze 2. Brolišs Ivars 3. Dāboliņa Līga 4. Dementjeva Ligita 5. Dūmiņš Didzis 6. Egle Mārtiņš 7. Graubics Agnis 8. Kala Kristīne 9. Muižnieks Ivars 10. Nazarova Sanita 11. Piebalga Kristīne 12. Riekstiņš Mārtiņš 13. Safins Aleksandrs 14. Ūdre Kristīne 15. Zambergs Guntis

2002.gads – 43.izlaidums kl.audz. Velta Matisāne

1. Āboliņa Vita 2. Āboliņš Lauris 3. Baļķe Lāsma 4. Bartkeviča Leida 5. Bergmane Ilze 6. Bērziņa Santa 7. Grīnfelde Liene 8. Grīvīte Ieva 9. Holšteins Jānis 10. Kauliņa Maija 11. Klūga Ieva 12. Leitāne Linda 13. Lēvalds Māris 14. Markevica Ieva 15. Placins Andris 16. Skudra Armīns 17. Vilšķērsts Gatis 18. Zemture Everita

2002.gads – 43.izlaidums kl. audz. Aina Pilmane

1. Adamova Ilze 2. Dementjeva Inese 3. Gudrups Artis 4. Jākobsone Elīna 5. Krūze Artūrs 6. Laime Ēriks 7. Laimiņš Jānis 8. Rozenštrauha Kristīne 9. Seisuma Līga 10. Skurstene Linda 11. Spolītis Viesturs 12. Suķis Lauris 13. Šķēle Rūdolfs 14. Tīrmane Signe 15. Verpakovska Ilze

2003.gads – 44.izlaidums kl. audz.Baiba Kaļķe

1. Aurmane Rita 2. Gruziņa Dagnija 3. Gudrupa Daiga 4. Iljenkovs Raitis 5. Ivanāns Andris 6. Kivle Ieva 7. Knohenfelds Edgars 8. Kobzeva Sandra 9. Koņina Darja 10. Korte Kitija 11. Ķempele Elīna 12. Leitāne Līga 13. Mičure Jolanta 14. Nullīte Linda 15. Ozols Uldis 16. Počepko Liena 17. Pundure Inese 18. Riekstiņš Pēteris 19. Ronalds Prūsis 20. Sagura Inga 21. Skadiņa Dace 22. Smirnova Dana 23. Veide Zita 24. Vidže Gunita 25. Visocka Inga 26. Vorobjova Aivita 27. Zača Santa 28. Zemturs Kristaps

2004.gads – 45.izlaidums kl. audz. Diāna Eglīte

1. Āboliņa Zane 2. Amdure Ilva 3. Bagrads Gatis 4. Biļa Nātālija 5. Biļkina Elga 6. Braufmanis Alvis 7. Cīrule Santa 8. Dolmatova Ilze 9. Giptere Jana 10. Krūmiņš Gatis 11. Liepiņš Artūrs 12. Mitriks Nikolajs 13. Muščinka Andrejs 14. Neverovska Diāna 15. Pikke Inga 16. Puja Linda 17. Riekstiņa Sanita 18. Skadiņš Viesturs 19. Starka Agnese 20. Strēlis Normunds 21. Stuberovska Zane 22. Vilne Dace 23. Višņevskis Romāns 24. Zeps Andris