Arodbiedrības sastāvs 2015./2016.m.g.

Arodkomitejas priekššēdētāja

Daina Leveika

Arodkomitejas locekļi

Vineta Fogele
Elīna Koguta
Jogita Miklašonoka
Sandra Lapiņa-Kupča