Ēdnīca

Ir iespēja apmaksāt ar pārskaitījumu skolēnu launagu, ievērojot šādus nosacījumus:
Obligātie rekvizīti

SIA KRĪGA
Reģ.nr. 40003262269
AS SEB Banka, kods UNLALV2X
LV88UNLA0050019515958

Maksājuma uzdevumā norādiet:

1) skola;
2) bērna vārds, uzvārds;
3) klase ar norādi (konkrēti A, B vai C);

Nedēļas ēdienkarte – pusdienas

27.05. – 31.05. 1.-4. klasei

27.05. – 31.05. 5.-12. klasei

Nedēļas ēdienkarte – launags

27.05. – 31.05.

Pusdienas jāatsaka, zvanot pa tel. 20273045