Ēdnīca

Ir iespēja apmaksāt ar pārskaitījumu skolēnu launagu, ievērojot šādus nosacījumus:
Obligātie rekvizīti

SIA KRĪGA
Reģ.nr. 40003262269
AS SEB Banka, kods UNLALV2X
LV88UNLA0050019515958

Maksājuma uzdevumā norādiet:

1) skola;
2) bērna vārds, uzvārds;
3) klase ar norādi (konkrēti A, B vai C);

Nedēļas ēdienkarte – pusdienas

 1.-4. klasei

 5.-12. klasei

Nedēļas ēdienkarte – launags

00.00 -00.00

Pusdienas jāatsaka, zvanot pa tel. 29489486 (I. Krejāne)

Launags – 0,46 EUR

Skolas neapmeklēšanas gadījumā informēt klases audzinātāju līdz plkst. 8:30
1. NORĒĶINĀTIES par launagiem iespējams AR PĀRSKAITĪJUMU mēnesi uz priekšu par VISĀM MĒNEŠA DIENĀM, līdz katra mēneša pēdējai ceturtdienai, IZŅEMOT SEPTEMBRA MĒNESI, KAD TIEK UZSĀKTA SKOLA
Rekvizīti: SIA “Krīga”, reģ.Nr.40003262269, konts LV88UNLA0050019515958,
Maksājuma uzdevumā norādiet: skolu, bērna vārdu, uzvārdu, klasi.
BEZ PILNAS PRASĪTĀS INFORMĀCIJAS UN NEATPAZĪSTAMUS MAKSĀJUMUS, ATGRIEŽAM.
2. NORĒĶINĀTIES par launagiem iespējams ARĪ SKOLAS ĒDNICĀ.