Izglītības programmas

Baldones vidusskola piedāvā 5 izglītības programmas:

Pamatskola

  • Pamatizglītības programma (21011111)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Vidusskola

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (31012011)
  • Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011)
    Izvēlņu grozi