Resursi

Četrpadsmit nozaru un nozaru sektoru apraksti un nozaru kvalifikāciju struktūras.
Darba tirgus prognozes.
Euroguidance izdevumi skolēniem.
European Summit on Developing the Career Workforce of the Future (2014).
Infografikas karjeras plānošanai.
Izglītība Latvijā.
Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu jauniešiem – caur mācīšanos uz darbu. Praktiski piemēri no visas Eiropas (2011) (99. – 182.lpp).
Mans bērns izvēlas karjeru (2010), Rīga, VIAA, 140 lpp.
Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem.
Nacionālā izglītības iespēju datubāze.
NVA izdevumi.
Padomi veiksmīgas karjeras veidošanā.
Profesiju aprakstu katalogs, I sējums.
Profesiju aprakstu katalogs, II sējums.
Profesiju klasifikators.
Profesiju pasaule.
Profesiju standarti.
Profesiju darbnīcas.
RTU karjeras konsultāciju centrs.
Ceļā uz darbu: soli pa solim. Darba meklētāja rokasgrāmata (b.g.).