Līdzpārvaldes darbība 2015./2016.m.g.

Līdzpārvaldes sastāvs 2015./2016.m.g.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad Baldones vidusskolā aktīvi darbojās līdzpārvalde, kuras pārstāvji katru pirmdienu ar skolotāju Indru Šmiti pulcējās kopā, lai apspriestu aktualitātes skolā, dalītos ar idejām un īstenotu tās, kā arī lai palīdzētu organizēt dažādus interesantus pasākumus skolā.

Līdzpārvaldes darbība jaunajā mācību gadā sākās ar vēlēšanām, tādējādi papildinot sastāvu ar jauniem skolēniem, no kuriem liela daļa bija no 10. un 12.klases. Pirmais pasākums, ko līdzpārvalde organizēja, bija šovs “Mans talants Latvijai”, kurā arī paši labprāt piedalījās un guva godalgotas vietas. Vēlāk jaunieši pieteicās Izglītības atbalsta programmai “Savai skolai”, kurā bija nepieciešams savākt vismaz 3200 Maxima uzlīmes, lai iegūtu skolai tenisa galdu. Aktīvi mudinot skolēnus, viņu vecākus, skolotājus un skolas darbiniekus piedalīties akcijā, tika savākts daudz lielāks uzlīmju daudzums, nekā bija cerēts, tādējādi skola ieguva ne tikai tenisa galdu, bet arī citas ļoti vērtīgas balvas. Lai skolēniem būtu aizrautīgāk ik rītu doties uz skolu, līdzpārvalde izdomāja “Krāsaino nedēļu”, kuras ietvaros katru dienu skolēniem bija jāsaģērbjas atbilstoši prasībām, un aktīvākie dalībnieki dabūja balviņas. Tuvojoties Ziemassvētkiem, līdzpārvalde palīdzēja organizēt svētku koncertus un pasākumus, kā arī ar skolotājas B.Kalniņas palīdzību sagatavoja dziesmu, ko nodziedāja 1.semestra noslēguma svētku līnijā.

Savukārt janvāris iesākās ne mazāk produktīvi, organizējot “Zvaigžņu spēli basketbolā”, kuru apmeklēja gan skolēni, gan arī skolotāji, aktīvi atbalstot komandas un izrādot lielu interesi par notiekošo. Tika ieguldīts liels darbs, tomēr atpūtai vēl nebija laika, jo februārī jau otro gadu pēc kārtas tika rīkots Valentīndienai veltīts pasākums, kā arī tika izveidota Valentīndienas pastkastīte, kurā jaunieši varēja mest mīlas un apsveikuma vēstules. Tāpat, nepārtraucot ilggadējo tradīciju, notika makulatūras vākšanas konkurss, kurš sniedza iespēju ne tikai atrast aktīvāko klasi, bet arī pārbaudīt līdzpārvaldes pārstāvju fiziskās spējas, nesot makulatūru tās uzkrāšanas vietā. 1.aprīlis tika aizvadīts ne tikai jautri, bet arī ļoti aizraujoši, jo katrai klasei bija jāsaģērbjas iepriekš norādītajā stilā, turklāt vecāko klašu skolēni bija tik aktīvi, ka izvēlēties uzvarētājus bija ļoti sarežģīti. Tuvojoties mācību gada beigām, 12.klases pārstāvji vairāk pievērsās eksāmeniem, ļaujot pārējiem līdzpārvaldes dalībniekiem palīdzēt organizēt skolas Interešu dienu un citus noslēguma pasākumus.
Lai gan šogad darba bija daudz, līdzpārvalde paspēja atvēlēt laiku arī kopīgiem tējas vakariem un dažādām aktivitātēm ārpus skolas, kas, protams, stiprināja komandas garu, kā arī ļāva iepazīt citam citu labāk. Tāpat jaunieši piedalījās skriešanas stafetēs, apmeklēja dažādus skolas pasākumus un atbalstīja to organizētājus, rīkoja papildus sapulces, lai darbs ritētu raitāk. Gada laikā līdzpārvaldes pārstāvji kļuva par spēcīgu un draudzīgu komandu, kura bija gatava palīdzēt citiem, sniegt atbalstu un iesaistīties dažādu aktivitāšu organizēšanā.

Protams, ideju bija daudz un ne visas tika īstenotas, piemēram, vēlme veikt remontu līdzpārvaldes telpā netika realizēta. Neizdarītais ir pamats turpmākajai līdzpārvaldes darbībai un motivācija strādāt vēl vairāk, lai uzlabotu un veidotu aizrautīgāku skolas vidi un lai biežāk iesaistītu skolēnus interesantās aktivitātēs.

Dana Esteri Damlamajana