Rekvizīti

Ķekavas novada pašvaldības

Baldones vidusskola

IZM reģ.nr.4313901125

UR reģ.nr.40900003875

Iecavas ielā 2, Baldonē, Ķekavas novadā, LV-2125

Tālr.67932265, 67932317, 67932713

e-pasts: skola@baldonesvsk.lv

Atbildēt