Rekvizīti

BALDONES NOVADA DOMES

BALDONES VIDUSSKOLA

Reģ.N0 4313901125,

Iecavas ielā 2, Baldonē, LV-2125,

Tālr. 67932317, 67932713

Fakss + 371 67932713

E-pasts: skola@baldonesvsk.lv

Atbildēt