Skolas fiziskā vide

Skolas labiekārtošana 2014./2015.m.g.

 • Trīs klašu ar palīgtelpām izbūve 3.korpusa 3.stāvā. Nodošana ekspluatācijā 21.augustā (celtniecības 4.kārta)
 • Skolas slidotavas izbūve. Nodošana ekspluatācijā 21.augustā.
 • 4 klašu 2.stāvā un 4 klašu izbūve trešajā stāvā ar palīgtelpām. Nodošana ekspluatācijā 29.jūnijā (celtniecības 5.kārta).
 • Ietves izbūve ar strūklakas laukumu, zālāja iekārtošanas darbi. Nodošana ekspluatācijā 29.jūnijā (celtniecības 6.kārta).
 • Uzraksts „Baldones vidusskola”.
 • Nodots ekspluatācijā viss 3.korpuss.

Tālākās attīstības vajadzības:

 • 1.korpusa 2.stāva renovācija un nodošana ekspluatācijā Mākslas skolai līdz 2016.gada 20. augustam.
 • Mūzikas kabineta nr. 305 renovācija 2016.gadā un nodošana ekspluatācijā līdz 2016.gada 20.augustam.
 • Papildus videokameru uzstādīšana 2. un 3. stāvā gaiteņos un kāpņu telpā 3.korpusā (5gab.) 2016.gadā līdz 16.maijam.
 • Elektromagnētisko slēdžu uzstādīšana skolas evakuācijas durvīs un ieejai uz bērnu atpūtas centru “Baltais ērglis” līdz 2016.gada 25.augustam. Mērķis – nepieļaut nepiederošu personu iekļūšanu skolā.
 • Konferenču zāles iekārtošana ar jaunām mēbelēm,projektora un ekrāna uzstādīšana līdz 2016.gada 10.jūnijam.
 • Mājturības virtuves 104.kab.remonts un aprīkošana ar jaunu virtuves iekārtu.
 • Mājturības un tehnoloģiju 102.kabineta remonts un aprīkošana ar jaunām mēbelēm.
 • Remonta darbi skolas tualetes telpās 3.stāvā.
 • Kosmētiskie remonta darbi skolas gaiteņos un mācību klasēs.