Skolas vēsture

 

Baldones vidusskolas vēsture

 

1923.g – Baldones un Mercendorfas pagasti apvienojās. Baldonescentrā, Rīgas ielā 99 uzcēla jaunu skolas ēku – Baldones 6 kl. pamatskolu.

Bijušo Baldones pagasta skolu pārveidoja par 1.pakāpes pamatskolu, kurā mācījās l.-4.kl. skolēni, 5. un 6.kl. viņi mācījās Baldones 6.kl. pamatskolā.

1935.g. janvārī darbu sāka jaunuzceltā skolas ēkā Iecavas ielā 2. Tagad Baldonē ir tikai viena skola. Jaunajā skolā mācās Baldones 6.kl. pamatskolas skolēni un Baldones 1.pakāpes pamatskolas skolēni.

1955./56.m.g. Baldones septiņgadīgo skolu pārveidoja par augošo vidusskolu 8-11.kl. Pirmais izlaidums 1959. gadā

1954./55.m.g. Baldones vidusskolas telpās mācības uzsāka vakara vidusskola, kuru no 1960/61.m.g. pārveido par konsultācijas punktu, bet no 1997/98.m.g. – par Baldones vidusskolas neklātienes grupu.

Baldones vidusskolas ēkai uzceltas 2 piebūves: 196i.g. – 1. piebūve, 1999.g. -2. piebūve.

Baldones vidusskolas direktori: Gunārs Gulbis, Jānis Tīkmers, Dzidra Goldberga, Dzintars Taurenis, Indra Vīksna, Gunārs Feldbergs, Sandra Goldberga, Dzintra Knohenfelde.

No 1946.m.g. Baldones skola ir divplūsmu skola. Mācības notiek latviešu valodā – latviešu plūsmas klasēs un krievu valodā – krievu plūsmas klasēs. Krievu plūsmas klases ir – 1-9.kl.

Atbildēt