Baldones vidusskolas skolotāji 2016./2017.m.g

Baldones vidusskolas skolotāji 2016./2017.m.g.

Uzvārds, vārds Amats Mācību priekšmets
Knohenfelde Dzintra direktore latv.val., literatūra
Stuberovska Sarmīte direktora vietn. izglītības jomā soc. zinības, ētika
Bergmane Ligita direktora vietn. izglītības jomā angļu val., vācu val.
Šmite Indra direktora vietn. māc. un audz. jomā angļu val.
Čerāne Aelita direktora vietn. informātikas jomā matemātika
Amatniece Gunta bibliotekāre  
Antone Juta skolotāja viz.māksla, kultūras vēsture
Avotiņa Līga skolotāja mūzika
Batarevska Baiba skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Cekula Dace skolotāja latviešu val., literatūra
Čipāne-Kipāne Inese skolotāja matemātika
Damberga Aija skolotāja sākumskolas skolotāja
Ezeriņa Līga izglītības psihologs  
Fogele Vineta skolotāja matemātika
Gorbāns Imants skolotājs fizika, astronomija
Grīnvalde Inese skolotāja speciālās izglītības skolotāja, karjeras speciāliste
Junkers Mārtiņš skolotājs informātika
Kauliņa Inese pedagoga palīgs  
Kalniņa Brigita skolotāja mūzika
Kaļķe Baiba skolotāja latviešu val., literatūra
Koguta Elīna skolotāja sākumskolas skolotāja, logopēds
Kokina Aina skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Kožarenoka-Šņoriņa Inga skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Krastiņa Sandra skolotāja krievu val.
Krūze Skaidrīte skolotāja sākumskolas skolotāja
Kūkuma Ilona skolotāja sākumskolas skolotāja, informātika, soc. zinības
Lapiņa-Kupča Sandra skolotāja, pedagoga palīgs speciālās izglītības skolotāja
Lauciņa-Veinere Vita skolotāja angļu val.
Leveika Daina skolotāja vizuālā māksla
Lidemane Lolita skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Linde Jolanta skolotāja sports, ārstnieciskā vingrošana
Lūce Biruta skolotāja bioloģija, dabaszinības, soc. zinības
Markova Ramona skolotāja latviešu valoda, literatūra
Matisāne Velta skolotāja angļu valoda
Melngaile Iveta skolotāja sākumskolas skolotāja, angļu val.
Merca Lāsma skolotāja mūzika
Miklašonoka Jogita skolotāja informātika
Naglis Pēteris skolotājs sports
Odnocenova Ilze skolotāja vēsture
Ošeniece Inese skolotāja, pedagoga palīgs sākumskolas skolotāja
Ozoliņa Aija skolotāja ķīmija, dabaszinības, bioloģija
Pelčere Iveta skolotāja sākumskolas skolotāja
Penķe Gunta skolotāja ģeogrāfija
Poriete Ija skolotāja matemātika
Putniņa Karina skolotāja soc. zinības, filozofija, politika un tiesības
Putniņa Biruta skolotāja interešu izglītības skolotāja
Sadovska Māra skolotāja, pedagoga palīgs speciālās izglītības skolotāja
Skrastiņa Zane skolotāja matemātika
Skrode Gita skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Spolīte Elīna skolotāja ķīmija un dabaszinības
Staņulāne Aiga skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Stuberovska Ilze skolotāja sākumskolas skolotāja
Šūpole-Tene Lelde skolotāja mājturība un tehnoloģijas
Tamane Ivetta skolotāja interešu izglītības skolotāja
Tenis Rūdolfs skolotājs mājturība un tehnoloģijas
Tetere Solveiga skolotāja latviešu val., literatūra
Tolstova Irina skolotāja krievu val.
Zavacka Solvita skolotāja ekonomika
Zeidlere Benita skolotāja sākumskolas skolotāja
Zvejniece Iveta skolotāja speciālās izglītības skolotāja
Žučkova Aelita skolotāja speciālās izglītības skolotāja