SKOLĒNIEM UN VECĀKIEM!

Lai preventīvi stiprinātu skolēnu drošību, Baldones vidusskola uzsāk sadarbību ar Baldones novada pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu inspektoru Arti Milleru. Nepilngadīgo lietu inspektors skolā:

  • sniegs konsultācijas pēc skolēnu personīgās iniciatīvas;
  • iesaistīsies izglītojošās nodarbībās skolēnu drošības un tiesisko normu apmācībā;
  • veiks preventīvas dežūras skolas telpās un apkārtnē;
  • tiks pieaicināts sarunās ar skolēniem un vecākiem izglītojamo skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu gadījumos;

Par plānotajām un notikušajām sarunām tiks veikta individuāla saziņa ar skolēnu vecākiem.

Saziņā ar BNPP nepilngadīgo lietu inspektoru,

informāciju sagatavoja skolas sociālā pedagoģe I.Bēmere (mob.tel.27841411)