SOCIĀLI LIETIŠĶĀ AKCIJA “MĀCĀMIES KLUSUMU”

19.-20.oktobrī, rūpējoties par dzirdes sajūtai komfortablu un sociāli emocionālajai pašsajūtai labvēlīgu apkārtējo vidi skolā, 3.b klasē mācījāmies KONTROLĒT savas BALSS SKAĻUMA LĪMENI. Akcijas sākumā sociālā pedagoģe, klases audzinātāja, ekopadomes vecāko klašu meitenes izskaidroja skolēniem dažādu balss skaļuma līmeņu pielietojumu atbilstošās situācijās. Skolēni tika novēroti un par atbilstošu balss līmeņa pielietojumu prēmēti ar uzslavas žetoniem. Katri 5 žetoni summējās 1 konfektē. Ar prieku vērojām skolēnu centību un vēlmi līdzdarboties, ar mieru pārdzīvojām mazās bēdas par kādu neiegūtu žetonu.

3.B KLASES SKOLĒNI SAKA, ka viņiem akcija ĻOTI PATIKA un lūdza skolotājai  to turpināt!

Sociālā pedagoģe: I.Bēmere