Svinīgā līnija Latvijas simtgadei.

Šodien (16. novembrī) skolā sapulcējāmies, lai kopīgi atskatītos uz Latvijas simts gadiem.
2. stundā zālē satikās 1.-4.klašu skolēni. 4. klases kopā ar vecākiem bija sagatavojušas brīnišķīgu iestudējumu sākumskolas skolēniem.

5. stundā zālē kopā sanāca 5.-12.klašu skolēni, kas bija sagatavojuši atskatu par katru divdesmitgadi atsevišķi. Lai gan kopīgais darbs dažādās klašu grupās nemaz nebija tik viegls, rezultāts iepriecināja visus, un skolēni ar lielu prieku uzstājās paši un skatījās, ko ir sagatavojuši citi.

Saules mūžu Latvijai!