Tikšanās ar dzejnieku Māri Runguli

15.oktobrī skolas zālē 3.- 6.klašu skolēni un citi interesenti bija pulcējušies uz tikšanos ar bērnu rakstnieku Māri Runguli. 3.klašu skolēni bija sagatavojuši pārsteigumu viesim- skandēja viņa sarakstītos dzejoļus un nodziedāja 2 dziesmas ar M.Runguļa dzeju. Rakstnieks, kā pats atzinās, bija patīkami pārsteigts. Nedaudz pastāstījis par sevi, viņš nolasīja savu spoku stāstu „Vecenīte uz ceļa”. Bērniem tas patika.

5.-6.klašu skolēni pulcējās kopā nākamajā stundā. Viņi un citi interesenti noklausījās rakstnieka lasījumā patiesa notikuma stāstu „Pēteris Pēterītis”. Noslēgumā skolēni varēja saņemt rakstnieka autogrāfu. Vairāki skolēni vēl pēc oficiālā pasākuma pusstundu pavadīja sarunās ar autoru. Māris Rungulis skolas bibliotēkai uzdāvināja grāmatas, ierakstot tajās savu autogrāfu. Tikšanās laikā rakstnieks atbildēja arī uz bērnu jautājumiem.

Paldies skolotājām S.Krūzei un U.Reisnerei, kuras palīdzēja šī pasākuma tapšanā.