Tikšanās Rīgas Stradiņa universitātē

rsu1.novembrī notika Rīgas Stradiņa universitātes rektora tikšanās ar skolu direktoriem, pedagogiem, karjeras konsultantiem un citiem speciālistiem “Izglītības tilts no vidusskolas uz universitāti” .

Tika diskutēts par to, kā nodrošināt veiksmīgu pāreju starp vidusskolu un universitāti, par izglītības kvalitāti un mērķtiecīgu karjeras izvēli un notika iepazīšanās ar RSU telpām un fakultātēm.

Baldones vidusskola saņēma arī pateicību par izcili sagatavotām, zinošām un mērķtiecīgām jaunajām Rīgas Stradiņa universitātes studentēm Lauru Čerāni un Annu Smelteri.