Uzņemšana Baldones vidusskolā

Baldones vidusskola uzņem skolēnus 2017./2018. m.g.

  • 10. klasē
  • neklātienes grupas 12. klasē

Uzņemšana 10. klasē 2017. gada 12. jūnijā no plkst. 10:00
Dokumentu iesniegšana vasaras periodā darba dienās plkst. 9:00 – 13:00

t. 67932317