Uzņemšana Baldones vidusskolas 10. klasē

2018.gada 18.jūnijā 10.00–14.00

Skolēnus uzņem

  • vispārizglītojošā virziena programmā,
  • humanitārā un sociālā virziena programmā.

Iesniedzamie dokumenti

  • apliecības par pamatizglītību kopija,
  • sekmju izraksta kopija,
  • iesniegums,
  • medicīnas dokumenti (ja stājas citas skolas absolvents).