Ziemassvētku koncerts Baldones vidusskolā

0114. decembrī, smaržojot piparkūkām, izskanēja Baldones vidusskolas Ziemassvētku koncerts, veltīts skolotājiem un vecākiem. Dziedāja 1.–4. klašu un 5.– 10. klašu koris, solisti, dejoja tautas deju kolektīvi, mūsdienu deju kolektīvs, īpaši aizrautīgu zumbu rādīja 2.b klases skolēni kopā ar savu skolotāju I. Melngaili, romantisku rumbu varēja skatīt 12. klases skolēnu izpildījumā, interesanti bija vidusskolēnu iestudējumi, skanēja dzeja Jāņa, Danielas, Adriana, Aleksandras un 5.a klases skolēnu izpildījumā. Skatītāju sajūsmu izraisīja karatistu Haralda un Kristiāna un mākslas vingrotājas Karlīnas priekšnesums. Galvenais, ka ar muguras sāpēm sasirgušais Eduards no Baldones Pladu purva dūņu brāļiem Jēkaba un Kārļa tomēr Ziemassvētku vakarā dabūja dūņas un izārstēja savu muguru. Viss beigtos ar skanīgu dziesmu, ja vien 3.b klases ķekatnieki kopā ar savu skolotāju B. Zeidleri nesagādātu pārsteigumu ar bluķa vilkšanu zālē, tā dedzināšanu laukumā un tējas malkošanu. Tad gan viss beidzās laimīgi. Foto…

Paldies visiem kolektīvu vadītājiem un klašu audzinātājiem! Paldies visiem vecākiem, kuri ieradās!