Zinātniski pētnieciskais darbs

11.klases skolniece Laura Čerāne 39. Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Pedagoģijas sekcijā ieguva 1.pakāpi un tika uzaicināta prezentēt savu zinātniski pētniecisko darbu “Mājas darbs kā mācību organizācijas forma: skolēnu pieredze” (ZPD vadītāja Baiba Kaļķe) Eiropas Skolotāju izglītības asociācijas (ATEE) organizētajā starptautiskajā konferencē, kas notika 8.-9.maijā Rīgā.
IMG-20150512_cr
11.klases skolniece Dana Esteri Damlamajana 39. Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē izcīnīja 1.pakāpes diplomu astronomijas sekcijā (ZPD vadītāja Mārīte Eglīte) un tika uzaicināta uz vasaras skolu – semināru “Alfa”.