Bibliotēka

Jaunumi

2022. gada 25. novembrī skolas bibliotēkā saņemtas jaunas grāmatas visu vecumu skolēniem. Daiļliteratūra latviešu un angļu valodās, gan enciklopēdijas.

Nāc un aplūko izstādē redzamās grāmatas un izvēlies kādu  lasīšanai.

Lasīšana ir veids, kā runāt par dzīvi– tā liek mums domāt par to, kas mēs esam un kādas izvēles mums dzīvē ir dotas.”

(D. Kendall)

Baldones vidusskolas bibliotēka atrodas skolas vecajā korpusā 1. stāvā. Bibliotēka ir iecienīta vieta gan skolēnu, gan skolotāju vidū. Skolas bibliotēka nodrošina skolēnus ar mācību materiāliem, savukārt skolotājus ar metodisko literatūru, alternatīvajām mācību grāmatām, CD, DVD, kā arī psiholoģijas un pedagoģisko literatūru.  Bibliotēka abonē žurnālus “Ilustrētā Vēsture”, “Ilustrētā Zinātne”, “Ilustrētā Junioriem”, “Spicīte”, “Astes”, “Kā Tas Strādā¨.

Digitālās mācību platformas:

Letonika.lv

Zvaigzne.ABC

Soma.lv

Uzdevumi.lv

Darba laiks mācību procesa laikā: 8:00 – 16:00

Lasītāju rīcībā:

Abonements
Lasītava
Kopēšanas pakalpojumi

Internets

Lasītavā:

Periodiskie izdevumi
Uzziņu literatūra
Pieejamas izstādes rakstniekiem -jubilāriem un svarīgiem notikumiem Latvijā.