Kultūrizglītība

Vokālie ansambļi

2023./24.m.g.

Popgrupas “Dadzītis” , “Mārdadzītis” 2., 1. kl. , vadītāja Lāsma Uzrauga

Popgrupa 3., 4.kl. vadītāja Eva Šepeteovska

Baldones vidusskolā darbību uzsāka 2. klašu popgrupa, kura  šogad ieguva savu nosaukumu ,,Pērlītes.” Popgrupā dzied 11. skolēni no 3.a.b. klases. Kolektīvs ir aktīvs un ļoti draudzīgs. Ar lielām darbspējām. Lai gan iepriekšējais mācību gads lielāķoties pagāja attālināti, turpinājām dziedāt  attālināti, sūtījām muzikālus sveicienus gan ziemassvētkos, gan māmiņdienā. Šajā mācību gadā esam dziedājuši Ziemassvētku un Svinīgās līnijas koncertos. Piedalījušies starpnovada dziesmu dienā ,,Dziesmai Būt”, kā arī VISC rīkotaja konkursā ,,No baroka līdz rokam”. Nākamaja mācību gadā plānojam piedalīties dažādos konkursos, skatēs, kā arī skolas koncertos.

Vokālais ansamblis ,,RedMoon” vadītāja Eva Šepetovska

Mēs izveidojāmies pavisam nesen, 2021.g. novembra mēnesī. Bija atsākusies skola klātienē,  vidusskolas meitenes viena aiz otras  uzmeklējot mūzikas skolotāju Evu Šepetovsku  sāka muzicēt kopā. Šobrīd mūsu ansamblī dzied 8. meitenes no dažādām klašu grupām. Mūsu repertuārā ir dziesmas no klasikas līdz popam, patīk eksperimentēt. Lielākais izaicinājums bija tik jaunam un nepieredzējušam ansamblim pieteikt sevi VISC konkursam ,,No baroka līdz rokam” ar 3.balsīgu repertuāru, ko ari godam izdarījām. Esam piedalījušās visos skolas pasākumos , kā arī novada rīkotajā dziesmu dienā ,,Dziesmai Būt!” Mācību gada noslēgumā uztājāmies ar 3. dziesmām, kā arī muzicēsim 9. un 12. klašu izlaudumos. Turpināsim pilnveidoties un augt!

Kori

1.-2.kl. koris, vadītāja Lāsma Uzrauga

Dejas

1.-2.klašu , 3.-5.klašu un 6.-10.klašu kolektīvi vadītāja Biruta Putniņa, koncertmeistars Ingus Kokins

        Dejošana  liek asinīm straujāk riņķot, atdod mundrumu un līdz ar to liek pārvarēt mazvērtības sajūtu un atgūt pašapziņu. Mēs dejojam tāpēc, ka kustības mums  sagādā prieku, bet nevis tāpēc, lai izceltos citu dejotāju vidū un apbrīnotu kā labākos dejotājus.

    Mūsu skolā jau ilgus gadus darbojas dažāda vecuma grupu tautu deju kolektīvi. Šogad tie ir  1.-2.klašu , 3.-5.klašu un 6.-10.klašu kolektīvi.  Divi pēdējie gadi bija visgrūtākie,  tomēr  tiem,  kam deja ir tuva, palika uzticīgi tai.  

    Piedalīšanās Deju svētku video klipā „Svinēt sauli” ir kā dāvana pašiem dejotājiem par viņu ieguldīto darbu un neziņu par ilgi gaidīto svētku norisi.  Katram dejotājam un skatītājam ir  iespēja  apskatīties  ikkatra iedejoto  saules  gabaliņu  YouTube  platformā https://bit.ly/3kifJdU .   Baldones vidusskolas 1.-2.kl. un 5.-9.kl. deju kolektīvi “Vanadziņš “.

    Šogad pēc ilga pārtraukuma piedalījāmies tautu deju festivālā “Latvju bērni danci veda”  , kurā satikās Tukuma deju takā  vairāk kā 2000 dejotāju. Devāmies  uz Tukumu ne vien pēc smukuma, bet arī satikties, draudzēties, iedvesmoties un izdejoties!  Nelielu  deju programma “Ai, kājiņas dancot gribu!” izdejojām Tukuma pilsētas parkā.

    Mūsu deju kolektīvu  moto: „Ja tu vari, tad to dari, lido augstāk ,Vanadziņ!”

   „Deja taču ir skaistu, saistošu, ritmisku ķermeņa valoda, kas izteic to, ko sirds  runā. Dejai jābūt tādai, kas prieku  iedvesmo un aizrauj kā pašu dejotāju, tā skatītāju. „ saka mūsu dejas vecmāmuļa Milda Lasmane.

Balles dejas vadītāja Biruta Putniņa

Kā tradīcija skolā  12.klases Žetona vakarā iekļāva dejas, ko apguva apmeklējot balles deju pulciņu.  Šo 2 gadu laikā ieturēta pauze. Izpalika deju apguve.

Dejas apgūšanu cilvēks uzsāk pats, iekšējais vajadzības vadīts. Vēlme iemācīties dejot valsi , brīvi justies sabiedriskos pasākumos, kas saistīti ar dejām, svētkos, viesībās, klubiņos, ārzemju braucienos, kur bieži jādejo, utt.

Fizisko dotumu un vecuma ierobežojumi neeksistē. Lielākās grūtības rada paša cilvēka iekšējās barjeras, kompleksi un saistības. Atbrīvošanās no šiem pinekļiem nāk pamazām, līdz ar dejotprasmes izaugsmi.

Daudzi cilvēki, kuri neprot dejot, uzskata, ka viņi nevar kustēties ritmiski. Tomēr tas vairāk saistīts ar bailēm, ka viņu dejojums daudzos izraisīs smieklus. Īstenībā DEJOT VAR IKVIENS!

1.-4.kl. deju grupa “Debija”, vadītāja Ivetta Tamane