Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs

Ilona Bēmere
tel. 27841411
Kabinets Nr. 12
ilona.bemere@baldonesvsk.lv
Pieņemšanas laiki:
Pirmdien 9:00 – 10:00
Steidzamas nepieciešamības gadījumā vecākiem lūgums zvanīt personiski,
lai vienotos par abpusēji pieņemamu tikšanās laiku.

Speciālais pedagogs

Baiba Sviķe
tel. 27745369
baiba.svike@baldonesvsk.lv

Psihologs

Viesturs Valdmanis
viesturs.valdmanis@baldonesvsk.lv

Medmāsa

Dace Eisule
tel. 26625738
Kabinets Nr. 207.a
dace.eisule@baldonesvsk.lv
Baldones vidusskolas atbildīgā persona par epidemioloģisko prasību ieviešanu un uzraudzību

Pedagoga palīgi

Santa Freiberga
tel. 20226531
santa.freiberga@baldonesvsk.lv

Ingrīda Kokina
tel. 29767570
ingrida.kokina@baldonesvsk.lv

Sanita Davidova
Sanita.Davidova@baldonesvsk.lv

Iluta Aizupiete
iluta.aizupiete@baldonesvsk.lv

Zane Brauere-Mince
zane.brauere@baldonesvsk.lv

Logopēds

Baiba Sviķe
tel. 27745369
baiba.svike@baldonesvsk.lv

Pedagogs karjeras konsultants

Inga Ķenga
tel. 27861530
inga.kenga@baldonesvsk.lv