Personāls

Atbalsta personāls

Lietvede     Santa Rasnace

lietvede@baldonesvsk.lv
tālr. 67932317

Tehniskā sekretāre Lāsma Magone

tālr. 67932317

Dežurants

tālr. 26183533