48. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference

22. maijā Latvijas Universitātē notika Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference. Tajā piedalījās mūsu skolas 12. klases skolēni Solvita Birīte un Jānis Rībens. Solvita stenda referātā prezentēja darbu “Seksuālā vardarbība pret jaunietēm Ķekavas novadā vidusskolas posmā” (darba vadītāja sk. Sanita Mežiniece) un ieguva 3. pakāpes goda rakstu. Jānis stenda referātā prezentēja darbu “Ķekavas novada iedzīvotāju paradumi C vitamīna lietošanā” (darba vadītāja sk. Baiba Kaļķe) un ieguva 2. pakāpes goda rakstu.