Erasmus+ mobilitāte Itālijā

Baldones vidusskolas pedagogi un skolēni dodas uz Erasmus+ mobilitāti Itālijā No 26. februāra līdz 4. martam skolotāji Kristiāna Smiltiņa, Sanita Mežiniece, Arvo Karelsons un četri skolēni – Renārs Liepa, Linda Karole, Evelīna Voroņina un Ralfs Gustiņš – devās Erasmus + projekta “Media and Information Literacy: Learning to Think Critically” (“Medijpratība: mācāmies domāt kritiski”) pirmajā īstermiņa Read More …

Erasmus+ projekts

Jaunajā vidusskolēniem “Media and Information Literacy: Learning to Think Critically” (“Medijpratība: mācāmies domāt kritiski”) uz plānošanas sapulci Zagrebā, Horvātijā, no 5. līdz 8. decembrim devās angļu valodas skolotāja Kristiāna Smiltiņa un sociālo zinātņu skolotāja Sanita Mežiniece, lai kopā ar horvātu, itāļu, turku, portugāļu un islandiešu partneriem lemtu par nozīmīgiem aspektiem projekta īstenošanā. Mobilitātes laikā tika Read More …