Pumpurs

Lai maksimāli pielāgotu izglītības ieguves procesu ikviena skolēna individuālajām vajadzībām arī šajā mācību gadā iesaistījāmies Eiropas Sociālā fonda pilnībā finansētā projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPurS”). Projekta mērķis ir savlaicīgi identificēt 1.-12.klašu izglītojamos ar iespējamu risku pārtraukt mācības un ieslīgt sabiedrības atstumtības riska zonā. Lai to nepieļautu, projekta ietvaros skolā tika plānoti un realizēti virkne individuālu konsultatīvu atbalsta pasākumu.

2021./2022. mācību gadā īstenoti 123 individuālā atbalsta plāni (IAP), sniedzot iespēju skolēniem individuālajās konsultācijās papildus apgūt latviešu valodu, angļu valodu, krievu valodu, matemātiku, pilnveidojot iepriekšējā izglītības posmā iekavēto mācību saturu. Valodas sistēmas pilnveidošanai skolēniem papildus nodrošinātas logopēdiskās konsultācijas. Mācību darba organizēšanai klases vidē skolēniem nodrošināts individuāls pedagoga palīga atbalsts.

Esam gandarīti par skolēnu un vecāku atsaucību, izpratni un vēlmi aktīvi līdzdarboties, papildus strādāt mācību sasniegumu uzlabošanā, tādejādi ieliekot izglītības pamatus tālākajai dzīvei.

Sīkāka informācija par projektu tīmekļa vietnē www.pumpurs.lv.

Baldones vidusskolā izglītojamā dalību projektā “PuMPurS” apstiprina pedagoģiskās padomes sēde.

Projekta “PuMPurS”  koordinatore Baldones vidusskolā:

sociālā pedagoģe Ilona Bēmere

Skolas soma

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir image-1.png

25. maijā 10.klases skolēni skatījās filmu “Jelgava 94”. Kopumā filma patika. Skolēni dalījās pārdomās pēc filmas noskatīšanās.

Patika

• galvenā varoņa pusaudža gadu tēlojums,

• paralēli pusaudzim ir arī galvenais varonis pieaugušā vecumā,

• pazīstami aktieri,

• mūzika,

• 90.gadiem atbilstīgs ģērbšanās stils, frizūras,

• humors,

• lika aizdomāties, ka filmā risinātas aktuālas problēmas.

Nepatika

• daudzie vienkāršrunas vārdi,

• pārāk daudz alkohola lietošanas, smēķēšanas,

• dara pāri dzīvniekiem,

• pārāk drūma, gandrīz nemaz nav priecīgu, pozitīvu notikumu.

Skolotāja Dz.Knohenfelde

Latvijas skolas soma

Ceturtdien, 19.maijā, noslēdzot mācību priekšmetu “Publiskā uzstāšanās” 10. un 11. klases humanitārā virziena skolēni devās mācību ekskursijā uz Dailes teātri. Skolēniem bija iespēja iepazīt teātra ikdienas darbu, apskatīt telpas un vietas, kuras teātra skatītājiem ir liegtas. Skolēni uzzināja daudz jauna un interesanta. Noslēdzot mācību kursu skolēni atzina, ka ir ieguvuši jaunas zināšanas un prasmes, kuras pielietos ne tikai uzstājoties uz skatuves, bet arī savās ikdienas gaitās! Skolotājs Ēriks

Latvijas skolas soma

13. maijā 4.b klase, kā “Labākā klase” 4. – 6. klašu posmā, devās mācību ekskursijā uz Cinevillu. Skolēni iepazinās ar filmu parku “Cinevilla,” kuras laikā tika uzzināts par Latvijas filmām un kino vēsturi, filmēšanas aizkulisēm, filmēšanas grupas un aktieru darba ikdienu, daudzveidīgām ar kino jomu saistītām profesijām. Ekskursijas laikā arī paši aktīvi piedalījās kā aktieri un aktrises filmēšanas laukumā, lai uzfilmētu dažādas filmu epizodes. Bija interesanti! 4.b kl.audz. Jogita

MOT projekts

11.05.2022. mūsu skolā pirmais MOT izlaidums! 9.a un 9.b klase sadarbībā ar brīvprātīgo MOT treneri Kristīni Vilcāni triju gadu laikā pilnveidojuši daudzas dzīves prasmes! Devītie ar gandarījumu novērtē treneres Kristīnes draudzīgo un vienlīdzīgo attieksmi, vēlmi izprast viņus, spēju uzlūkot skolēnus kā pieaugušos. Skolēni atzīst, ka MOT nodarbības ļoti palīdzējušas katram pašam kļūt pārliecinātākam par sevi, kļūt motivētiem mērķu īstenošanā un klases savstarpējā saliedēšanā. Jaunieši augstu novērtē sajūtu, ka MOTā vienmēr var izteikt savu viedokli un īstās domas.

Abu klašu jaunieši, atskatoties uz piedzīvoto, vienprātīgi atzīst, ka MOT programma ir bijusi ļoti vērtīga un tā noteikti jāturpina jaunāko klašu skolēniem.

 Baldones vidusskola saka lielu paldies MOT entuziastu kustībai Latvijā un personīgi Kristīnei Vilcānei!

MOT koordinatore skolā I.Bēmere

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir image-1.png

2022.gada 27 .aprīlī 10.klase piedalījās ESF pilnībā finansētajā projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jauniešu NVO iniciatīvas “Piedzīvojumu gars” kolektīva saliedēšanās pasākumā devās uz Birzgali. Mēs piedalījās talkā. Mēs, kā klase tikam sadalīti trijās komandās, katrai no komandām bija savs uzdevums, kas bija jāveic. Uzdevumi bija dažādi, piemēram, ugunskura vietas sakārtošana, sola izgatavošana, tīklu piestiprināšana pie kokiem, malkas zāģēšana u. c. darbi, kurus visa klase veica sekmīgi. Pēc darbu veikšanas ēdām zupu, kas tika pagatavota uz ugunskura un, tā mūs sasildīja drēgnajā dienā, kā arī veicām apspriedi, kas mums izdevās, ko vajadzētu uzlabot, kā arī nelielu atskaiti veicām, kas mums patika no šīs dienas.

10. klases skolēni

Latvijas skolas soma

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir soma-1.jpg

Filma “Homo sovieticus”

20. aprīlī projekta ”Latvijas skolas soma” ietvaros 10. klase noskatījās Baldones kinoteātrī filmu “Homo sovieticus”. Skolēni paši atzīst, ka filma liek padomāt, par lielāko vērtību mūsdienu laikmetā – brīvību. Filma mēģina rast un meklēt atbildi uz jautājumu vai eksistē cilvēku tips Homo Sovieticus un vai, tie, kuri ir dzīvojuši padomju laikos, vēljoprojām to jūt sevi. Kā paši skolēni atzina, ka noskatoties šo filmu, atbilde ir viena, ka vēljoprojām pēc PSRS sabrukuma, neskatoties, ka ir pagājuši vairāk nekā 30 gadi, šādi Homo Sovieticus cilvēki pastāv.

10. klases skolēni

”Save the Nature through Education”

Baldones vidusskolas Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-PL01-KA229-082301_4 ”Save the Nature through Education” otrajā mobilitātē piedalījās divi skolotāji un četri skolēni. Mobilitāte notika no 26.03.2022. līdz 02.04.2022.. Skolēni mācību mobilitātes laikā, piedalījās radošajās darbnīcās, zīmēja, domājot par ūdens nozīmi mūsu dzīvē. Pētīja globālās sasilšanas ietekmi uz zemeslodi, kā arī uzlaboja savas komunikācijas un svešvalodu lietošanas prasmes. Piedalījās mācību ekskursijās, uzzinot, kādas funkcijas veic hidroelektrostacijas, kā notiek zivju sugu saglabāšana un dabai saudzīga zvejošana. Apmeklēja Artas Arheoloģijas muzeju un Artas universitāti, kur piedalījās lekcijās par apūdeņošanas nozīmi ilgtspējīgai attīstībai.