Projekts “PuMPurS”

2020./2021. mācību gadā Baldones vidusskola turpināja iepriekš uzsākto darbu Eiropas Sociālā fonda pilnībā finansētā projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPurS”). Projekta mērķis ir savlaicīgi identificēt 5.-12.klašu izglītojamos ar iespējamu risku pārtraukt mācības un sniegt konsultatīvu atbalstu. Lielākais izaicinājums iesaistītajiem skolēniem, pedagogiem un vecākiem šogad bija pielāgoties mainīgajiem valstī pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem. Meklējot alternatīvas saziņas un darba formas skolēni mācījās gan sazvanoties ar skolotāju, gan platformā MS Teams,  gan vietnē Whats App, gan individuāli tiekoties klātienē.

            Projekta “PuMPurS” ietvaros šajā mācību gadā  izstrādāti 63 Individuālā atbalsta plāni (IAP), skolēniem nodrošināta iespēja individuālajās konsultācijās pilnveidot priekšzināšanu trūkumu un papildus apgūt matemātiku, latviešu valodu, angļu valodu, vācu valodu, saņemt sociālā pedagoga konsultācijas, skolēniem nodrošinātas skolotāja palīga individuālais konsultatīvais atbalsts.

            Izvērtējot IAP rezultātus secinām, ka lielākā daļa skolēnu sasnieguši plānoto mērķi -mazinātās grūtības mācību satura apguvē, papildinātas iepriekšējos izglītības posmos iztrūkstošās zināšanas.

            Paužam milzīgu gandarījumu par skolēnu un vecāku sapratni un sadarbību, spēju pielāgoties mainīgajai mācību videi.

Sīkāka informācija par mērķgrupu lasāma projekta tīmekļa vietnē www.pumpurs.lv. Baldones vidusskolā izglītojamā dalību projektā “PuMPurS” apstiprina pedagoģiskās padomes sēde.

Projekta “PuMPurS”  koordinatore Baldones vidusskolā:

sociālā pedagoģe Ilona Bēmere

Latvijas skolas soma

28.maijā Baldones vidusskola organizēja Kino dienu. Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja izvēlēties latviešu filmas, no kurām var mācīties ne tikai izpratni par vēsturiskajiem notikumiem vai mūsdienu aktualitātēm, bet arī daudzas citas dzīvē noderīgas un skolu mācību programmai atbilstošas lietas. Skolēni izvēlējās tādas filmas, kā “Kaķīša dzirnavas”, “Zelta zirgs”, “Cilvēka bērns”, “Jelgava 94”, “Vai viegli būt jaunam”, “Nāves ēnā” un animācijas filmas, kuras veidotas pēc latviešu autoru dzejoļiem.

Latvijas skolas soma

Otrdien, 18.05., 5.b klases skolēniem Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas skolas soma” ietvaros literatūras stundā bija iespēja noskatīties Liepājas teātra aktieru sagatavoto iestudējumu “Kā top izrāde”. Tā gaitā skolēni uzzināja, kāda izglītība nepieciešama aktierim, kur jāmācās, lai strādātu par aktieri. Skolēni interaktīvā veidā tika iepazīstināti ar citām teātrī nepieciešamām profesijām – skaņu režisora, gaismotāja, scenogrāfa, režisora darbu. Iemācījās arī dažus jaunus vārdus (dekorācijas, butaforija, rekvizīti). Šajā pasākumā bērni bezpriekšmetu etīdē rādīja, kā katrs dzer no krūzītes, un atdarināja dzīvnieku raksturīgas iezīmes. Bija noderīgi un jautri, un dažiem šķita, ka pārāk ātri beidzās. Paldies, Liepājas teātra aktieri! Sk. Baiba.

Latvijas skolas soma

7.aprīlī, 2.b klase projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Zinātnes skolu. Skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem paņēmieniem, kā filmās un teātrī iegūst specefektus.

Īpaši interesanti skolēniem šķita eksperimenti, kā rada asins efektu un rētas uz cilvēka ādas.

Skolēnu jautājumi norādīja uz to, ka pasākums ir interesants un izdevies. Noteikti apmeklēsim “Laboratorium” pasākumus arī turpmāk. Sk. Iveta Melngaile.

Latvijas skolas soma

Aprīļa pēdējā nedēļā 6.klases projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros noklausījās koncertlekciju ,,Sprādziens mūzikā”. Uzzinājām, kad tika izgatavots pirmais mūzikas atskaņotājs. To, ka 1981.gadā izveidoja pirmo mūzikas kanālu MTV. Pārsteigums bija, ka no 2010.gada līdz mūsdienām visvairāk dominē pop, hiphop un deju mūzika. Iepazinām dažādus mūzikas stilus – džezs, svings, patriotiskā mūzika, rokenrols, hiphops, elelektroniskā mūzika, alternatīvā, disko, pop un citus. Vislabāk patika, ka pēc katra stāsta sekoja muzikāls paraugs.
Paldies par jauko pasākumu, 6.klases un mūzikas sk. Eva Šepetovska

ESF projekta PUMPURS ietvaros, 15.aprīlī 10.klase piedalījās āra saliedēšanās nodarbībā “Pilsētorientēšanās pārgājiens pa Baldonei”. Pēc attēliem un āķīgiem jautājumiem skolēni meklēja noteiktus punktus, vides objektus. Sportiski aktīvā gaisotnē skolēni iepazina viens otru, plānojot labāko stratēģiju un sasniedzot noteikto mērķi. Skolēni nonāca līdz atziņai, ka izprotot katra komandas dalībnieka viedokli rezultāts ir vieglāk sasniedzams.

Latvijas skolas soma

12. martā 10.klase projekta “Latvijas skolas somas” ietvaros tiešsaistē skatījās izrādi “Cīrulīši”. “Lugā “Cīrulīši” man patika tie notikumi, kas parādīja kāda patiesībā ir dzīve, ka ne vienmēr tā ir tāda, kādu to vēlies vai sapņo, ka dzīves katrs notikums tevi noliek tur, kur tev tajā brīdī ir jāatrodas. Īsti nebija, kas nepatika, jo izrāde bija tieši par mūsu patieso dzīvi, kuru daudzi pat varbūt neizrāda. No lugas es ieguvu mācību dzīvei, kādu to vajadzētu dzīvot, un ko darīt labāk, un ko mainīt. Tā kā esmu emocionāls cilvēks, priekš manis luga bija emocionāla, jo tur bija patiesi notikumi dzīvē, tur arī parādīja to, kurš bērns ir gatavs uzņemties visu, un kurš tikai atbrauc un apciemo, un neko nedara. Kuram ģimene ir pirmajā vietā un kuram darbs ir pirmajā vietā. Luga bija balstīta uz patiesiem dzīves notikumiem.” Lilita Ķikure, 10.klase.

Latvijas skolas soma

22.martā 1.a klase, “Latvijas skolas somas” ietvaros, piedalījās tiešsaistes nodarbībā “Senā skola” Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Tā kā latviešu valodā skolēni jau bija lasījuši stāstu par skolu senāk, izjautājuši vecākus un skolotāju par viņu bērnību un skolas gaitām, tad nodarbība muzejā bija lielisks papildinājums jau iegūtajām zināšanām.
Bērni varēja iepazīties ar senajiem soliem, tāfelēm, rakstāmpiederumiem. Liels pārsteigums bija īsais skolas laiks, kurš sākās pēc rudens darbiem un beidzās iesākoties pavasara darbiem. Skolā tikai viena klase? Klasē gan lieli, gan mazi? Jā! Brīnumu brīnumi!
Visi bija vienisprātis, ka pirms 100 gadiem, skola bija ļoti atšķirīga no mūsdienu skolas.
Protams, radās vēlme apmeklēt muzeju klātienē.
Skolotāja S.Krūze

Pēc notikušās “Latvijas skolas somas” nodarbības 3.c klases bērni jutās ieinteresēti un aizrauti par uzzināto. Jo īpaši spilgti bērniem palika atmiņā eksperiments ar mākslīgajām asinīm, un jau šobrīd daļa bērnu vēlas iegādāties pārtikas krāsvielas, lai paši ātrāk tās varētu pagatavot. Bērnus pārsteidza arī mākslīgais sniegs. Kopumā bērniem patika klausīties skolotāja stāstā un viņa veiktajos eksperimentos. Bērni jūtas priecīgi un saka lielu paldies par uzzinātajām receptēm, ar kuru palīdzību paši var pagatavot gan mākslīgās asinis, gan mākslīgo ādu, jo tas varot noderēt nākotnē kādos interesantos pasākumos.
3.c klases audzinātāja Dace

Latvijas skolas soma

Piedaloties projektā “Latvijas skolas soma”, 24. februārī 4.a un 4.b klasei notika tiešsaistes stunda, ko vadīja jaunais aktieris. Skolēni iepazinās ar eksperimentiem, kā var pagatavot mākslīgo sniegu, un izmantojot mammas kosmētikas maciņu, pagatavot rētas un mākslīgās asinis. Šie specefekti tika izmantoti arī filmā “Dvēseļu putenis”. Skolēniem ļoti patika šāda veida aktivitātes. Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.