Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros projekts

Baldones vidusskolas pieci skolēni un divi skolotāji no š.g. 13. novembra līdz 20. novembrim piedalījās Eiropas Savienības Erasmus+ projekta “A Multicultural Europe with Drama, Art, Music, Dance” (DAMD) (“Multikulturāla Eiropa ar teātri, mākslu, mūziku, deju”) trešajā mobilitātē Itālijā, Afragolā. Pirms mācību mobilitātes skolēni mājās izveidoja prezentāciju par latviešu tautas dejām un Vispārējiem latviešu dziesmu un deju Read More …

MOT nodarbības

23.11.2022. notika MOT nodarbības 7.a klasē brīvprātīgā trenera Dāvja Gaujas vadībā. Programmas MOT mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. Programmas MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību. Skolēni runāja par to, kā būt kopā ar vienaudžiem un Read More …

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros projekts

Piedalījāmies kursos “Sargāsim mūsu dabu, sargāsim mūsu nākotni” .To laikā padziļinājām izpratni par globālās sasilšanas cēloņiem un nepieciešamo cilvēku darbību ikdienā klimata un vides piesārņojumu mazināšanā. Pedagogu iegūtās zināšanas palīdzēs īstenot kompetencēs balstīto pieeju mācību stundās un audzināšanas darbā ar skolēniem. Baldones vidusskolas pedagogi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros no 27.10.2022. – 07.11.2022. piedalījās pedagogu Read More …

Nekluse.lv

Baldones vidusskola 2022./2023. mācību gadā turpina iesaisti sociālajā projektā “Neklusē”. Projekta mērķis atpazīt, mazināt un preventīvi novērst vienaudžu mobingu. 26.oktobrī plkst.19.00 aicinām pamatskolas un vidusskolas vecākus uz attālinātu sarunu par mobingu, vecāku iesaisti mobinga atpazīšanā un preventīvā novēršanā. Sarunu vadīs psihoterapeite Laura Valaine. Lai pievienotos, noklikšķiniet šeit: MARIKA ANDŽĀNE LĪDZAUTORE / CO-FOUNDER T: +371 26152027

Erasmus+ projekta “Saglabāsim dabu izglītojot” dalībnieki viesojas Baldones vidusskolā

Baldones vidusskola sadarbībā ar vēl četrām skolām no Eiropas īsteno Erasmus+ KA229 projektu “Saglabāsim dabu izglītojot” (”Save the Nature through Education”). Projekta mērķis ir informēt skolēnus, skolotājus un citus interesentus par aktuālām vides problēmām un to risinājumiem, veicināt izpratni par dabas nozīmi cilvēku dzīvē, kā arī iepazīt dalībvalstu kultūru un tradīcijas, pedagogiem dalīties pieredzē par Read More …

Projekts ar vācu jauniešiem

Baldones vidusskolas skolēnu sadarbība ar vācu jauniešiem turpinās. Pēc 2 gadu pārtraukuma no 2.-11.augustam Baldones vidusskolā atkal viesojās jaunieši no Ziemeļfrīslandes Vācijā. Šī sadarbība ilgst jau 24 gadus, tādēļ bija liels prieks atkal uzņemt vācu draugus Latvijā. Kopīgi tika iepazīta neliela daļiņa Latvijas – izstaigātas Vecrīgas ieliņas un apskatīti nozīmīgākie objekti,  iepazīta Latvijas vēsture Kokneses Read More …

Pumpurs

Lai maksimāli pielāgotu izglītības ieguves procesu ikviena skolēna individuālajām vajadzībām arī šajā mācību gadā iesaistījāmies Eiropas Sociālā fonda pilnībā finansētā projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPurS”). Projekta mērķis ir savlaicīgi identificēt 1.-12.klašu izglītojamos ar iespējamu risku pārtraukt mācības un ieslīgt sabiedrības atstumtības riska zonā. Lai to nepieļautu, projekta ietvaros skolā tika plānoti un Read More …