Latvijas skolas soma

Aprīļa pēdējā nedēļā 6.klases projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros noklausījās koncertlekciju ,,Sprādziens mūzikā”. Uzzinājām, kad tika izgatavots pirmais mūzikas atskaņotājs. To, ka 1981.gadā izveidoja pirmo mūzikas kanālu MTV. Pārsteigums bija, ka no 2010.gada līdz mūsdienām visvairāk dominē pop, hiphop un deju mūzika. Iepazinām dažādus mūzikas stilus – džezs, svings, patriotiskā mūzika, rokenrols, hiphops, elelektroniskā mūzika, alternatīvā, disko, pop un citus. Vislabāk patika, ka pēc katra stāsta sekoja muzikāls paraugs.
Paldies par jauko pasākumu, 6.klases un mūzikas sk. Eva Šepetovska

ESF projekta PUMPURS ietvaros, 15.aprīlī 10.klase piedalījās āra saliedēšanās nodarbībā “Pilsētorientēšanās pārgājiens pa Baldonei”. Pēc attēliem un āķīgiem jautājumiem skolēni meklēja noteiktus punktus, vides objektus. Sportiski aktīvā gaisotnē skolēni iepazina viens otru, plānojot labāko stratēģiju un sasniedzot noteikto mērķi. Skolēni nonāca līdz atziņai, ka izprotot katra komandas dalībnieka viedokli rezultāts ir vieglāk sasniedzams.

Latvijas skolas soma

12. martā 10.klase projekta “Latvijas skolas somas” ietvaros tiešsaistē skatījās izrādi “Cīrulīši”. “Lugā “Cīrulīši” man patika tie notikumi, kas parādīja kāda patiesībā ir dzīve, ka ne vienmēr tā ir tāda, kādu to vēlies vai sapņo, ka dzīves katrs notikums tevi noliek tur, kur tev tajā brīdī ir jāatrodas. Īsti nebija, kas nepatika, jo izrāde bija tieši par mūsu patieso dzīvi, kuru daudzi pat varbūt neizrāda. No lugas es ieguvu mācību dzīvei, kādu to vajadzētu dzīvot, un ko darīt labāk, un ko mainīt. Tā kā esmu emocionāls cilvēks, priekš manis luga bija emocionāla, jo tur bija patiesi notikumi dzīvē, tur arī parādīja to, kurš bērns ir gatavs uzņemties visu, un kurš tikai atbrauc un apciemo, un neko nedara. Kuram ģimene ir pirmajā vietā un kuram darbs ir pirmajā vietā. Luga bija balstīta uz patiesiem dzīves notikumiem.” Lilita Ķikure, 10.klase.

Latvijas skolas soma

22.martā 1.a klase, “Latvijas skolas somas” ietvaros, piedalījās tiešsaistes nodarbībā “Senā skola” Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Tā kā latviešu valodā skolēni jau bija lasījuši stāstu par skolu senāk, izjautājuši vecākus un skolotāju par viņu bērnību un skolas gaitām, tad nodarbība muzejā bija lielisks papildinājums jau iegūtajām zināšanām.
Bērni varēja iepazīties ar senajiem soliem, tāfelēm, rakstāmpiederumiem. Liels pārsteigums bija īsais skolas laiks, kurš sākās pēc rudens darbiem un beidzās iesākoties pavasara darbiem. Skolā tikai viena klase? Klasē gan lieli, gan mazi? Jā! Brīnumu brīnumi!
Visi bija vienisprātis, ka pirms 100 gadiem, skola bija ļoti atšķirīga no mūsdienu skolas.
Protams, radās vēlme apmeklēt muzeju klātienē.
Skolotāja S.Krūze

Pēc notikušās “Latvijas skolas somas” nodarbības 3.c klases bērni jutās ieinteresēti un aizrauti par uzzināto. Jo īpaši spilgti bērniem palika atmiņā eksperiments ar mākslīgajām asinīm, un jau šobrīd daļa bērnu vēlas iegādāties pārtikas krāsvielas, lai paši ātrāk tās varētu pagatavot. Bērnus pārsteidza arī mākslīgais sniegs. Kopumā bērniem patika klausīties skolotāja stāstā un viņa veiktajos eksperimentos. Bērni jūtas priecīgi un saka lielu paldies par uzzinātajām receptēm, ar kuru palīdzību paši var pagatavot gan mākslīgās asinis, gan mākslīgo ādu, jo tas varot noderēt nākotnē kādos interesantos pasākumos.
3.c klases audzinātāja Dace

Latvijas skolas soma

Piedaloties projektā “Latvijas skolas soma”, 24. februārī 4.a un 4.b klasei notika tiešsaistes stunda, ko vadīja jaunais aktieris. Skolēni iepazinās ar eksperimentiem, kā var pagatavot mākslīgo sniegu, un izmantojot mammas kosmētikas maciņu, pagatavot rētas un mākslīgās asinis. Šie specefekti tika izmantoti arī filmā “Dvēseļu putenis”. Skolēniem ļoti patika šāda veida aktivitātes. Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Erasmus +

Erasmus+ projekti Baldones vidusskolā

Baldones vidusskola piedalījās 2020. gada Erasmus+ projektu konkursā. Pēc pieteikumu izvērtēšanas tika apstiprināti divi Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekti.

Multikulturāla Eiropa – teātrī, mākslā, mūzikā, dejā (A Multicultural Europe with Drama, Art, Music, Dance). Projekta Nr. 2020-1-ES01-KA229-081959_2.

Koordinators: Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Burgasa, Spānija

Partnerskolas: Istituto Tecnico Statale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Afragola, Itālija

Ozel Adalya Anadolu Lisesi, Antālija, Turcija

Baldones vidusskola, Baldone, Latvija.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. septembris līdz 2022. gada 31.augusts.

Projekta finansējums: 26177,00 EUR.

Saglabājam dabu izglītojot (Save the Nature through Education). Projekta Nr. 2020-1-PL01-KA229-082301_4.

Koordinators:  Szkola Podstawowa im. bl. Edmunda Bojanowskiego, Lipno, Polija

Partnerskolas:  8th Primary School of Arta, Arta, Grieķija

Sehit Kadir Can Ortaokulu, Antālija, Turcija

Scoala Gimnaziala Nr.28, Bukareste, Rumānija

Baldones vidusskola, Baldone, Latvija.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. oktobris līdz 2022. gada 30. septembris.

Projekta finansējums: 26727,00 EUR.

Erasmus+ KA2 projekti ir lieliska iespēja mūsu skolēniem paplašināt zināšanas par ES, kultūras mantojuma daudzveidību un tā saglabāšanas nepieciešamību nākamajām paaudzēm, dabas bagātībām, ekoloģiju, atjaunojamo enerģiju, ilgtspēju, dažādām vides saglabāšanas problēmām un iespējamajiem to risinājumiem, skolēni mācīsies būt sociāli atbildīgi un aktīvi pilsoņi, kā arī tiks uzlabotas jauniešu svešvalodas, prezentēšanas, komunikācijas, sadarbības prasmes, iepazītas citu dalībvalstu kultūras, izglītības sistēmas un iegūti jauni draugi. Projektu realizācijas laikā māksla, kultūra un daba kalpos kā tilts starp ES jauniešiem.

Mācību mobilitātēs dosies tie skolēni, kuri ir sekmīgi un ieinteresēti pilnveidoties un paplašināt savas kompetences, lai pēc tam veiksmīgi iekļautos demokrātiskajā ES sabiedrībā.

Erasmus+ projekti ir ļoti nozīmīgi arī skolas darbiniekiem, jo to īstenošanas laikā tiks veicināta izglītības jomā iesaistīto personu profesionālā pilnveide, attīstītas kompetences un iegūtas jaunas prasmes, sadarbojoties starptautiskā līmenī.

Sanita Mežiniece,

Erasmus+ projektu koordinatore Baldones vidusskolā

“Nospēlē muzeju”

Vakar 4.a klases skolēni kopā ar sk. Ingrīdu Iršu-Podkalni un Dainu Leveiku projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Mākslas muzeju Rīgas Birža, kur piedalījās interaktīvā spēlē “Nospēlē muzeju”! Tā ir interaktīva spēle, kurā ikviens dalībnieks, veicot dažādus uzdevumus, izzina un izprot, kā veidojas un darbojas muzejs, un kādas zināšanas, un prasmes nepieciešamas dažādu specialitāšu muzeja darbiniekiem. Muzeja iepazīšanas laikā skolēni savstarpējās sarunās meklē atbildes uz jautājumiem: kas ir mākslas muzejs, kas tajā atrodas, kā tas tiek saglabāts un papildināts. Diskusija rada pamatu tālākajai nodarbības gaitai – lomu spēlei, kurā skolēni izzina, kā notiek process no mūmijas izrakšanas līdz tās nonākšanai ekspozīcijā. Izmantojot spēles laukumu ar izstāžu zāles maketu, gleznu reprodukcijām, mākslas priekšmetu figūriņām un arheoloģisko izrakumu kasti, spēles dalībnieki kļūst par arheologiem, restauratoriem, krājuma glabātājiem, izstāžu kuratoriem, māksliniekiem un muzeja direktoru. Pildot dažādus ar konkrēto muzeja darbu saistītus uzdevumus, skolēni izmanto zināšanas no vēstures, vizuālās mākslas un citām mācību satura jomām un kopīgiem spēkiem apgūst muzeja darbības principus. Rezultātā tiek paveikts uzdevums – maketā iekārtota izstāde “Nospēlē muzeju”!