Skolas soma

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi 1. semestrī. 1. klases • Smilšu kino un smilšu aplikāciju attālinātā nodarbība “Apkārt pasaulei” • Latviešu animācijas filma “Zelta Ziema” • Spēlfilma “Ziemassvētki džungļos” 2. klases • Smilšu kino un smilšu aplikāciju attālinātā nodarbība “Apkārt pasaulei” • Spēlfilma “Ziemassvētki džungļos” 3. klases • Smilšu kino un smilšu aplikāciju attālinātā nodarbība Read More …

Eiropas Savienības Erasmus+

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA122 projekts Nr. 2021-2-LV01-KA122-SCH-000041784 ietvaros Baldones vidusskolas sešu pedagogu grupa no 28.10.2022. līdz 06.11.2022., četru pedagogu grupa no 24.04.2023. līdz 03.05.2023.piedalījās apmācībās Antālijas pilsētā Turcijā, apgūstot kursu  “Sargāsim mūsu dabu, sargāsim mūsu nākotni”. Pirms un pēc braucien regulāri notika projekta vadības komandas tikšanās, lai plānotu, realizētu un izvērtētu aktivitātes. Kursu laikā Read More …

Erasmus+ projekta “Multikulturāla Eiropa ar teātri, mākslu, mūziku, deju” noslēgums Spānijā

Erasmus+ projekta “Multikulturāla Eiropa ar teātri, mākslu, mūziku, deju” noslēguma īstermiņa mācību mobilitātē no 21.05.2023. līdz 28.05.2023. Baldones vidusskolu pārstāvēja divi skolas darbinieki Sanita Mežiniece un Olga Vinogradova un seši skolēni Reinis Liepa, Renārs Liepa, Samanta Marjeta Eglīte, Solvita Birīte, Sintija Elizabete Imanta un Linda Karole. Pirms mācību mobilitātes skolēni izveidoja prezentāciju par latviešu tautas Read More …

Erasmus+ projekta “Multikulturāla Eiropa ar teātri, mākslu, mūziku, deju” dalībnieki viesojas Baldones vidusskolā

Baldones vidusskola īsteno Erasmus+ KA229 projektu “Multikulturāla Eiropa ar teātri, mākslu, mūziku, deju” (”A Multicultural Europe with Drama, Art, Music, Dance”). Projekta mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu un kultūras izpratni Eiropas dimensijā, kā arī iepazīt citu tautu tradīcijas, stiprināt toleranci, izmantojot teātri, mākslu, mūziku, deju kā vienojošos elementus.Mācību mobilitātē Baldones vidusskolā no 17. līdz 24. Read More …

Erasmus+ projekts

Jaunajā vidusskolēniem “Media and Information Literacy: Learning to Think Critically” (“Medijpratība: mācāmies domāt kritiski”) uz plānošanas sapulci Zagrebā, Horvātijā, no 5. līdz 8. decembrim devās angļu valodas skolotāja Kristiāna Smiltiņa un sociālo zinātņu skolotāja Sanita Mežiniece, lai kopā ar horvātu, itāļu, turku, portugāļu un islandiešu partneriem lemtu par nozīmīgiem aspektiem projekta īstenošanā. Mobilitātes laikā tika Read More …

MOT projekts

7.decembrī skolā notika MOT nodarbības – 7.a klasē brīvprātīgā trenera Dāvja Gaujas vadībā, 9.a un 9.b klasēs brīvprātīgās treneres Kristīnes Vilcānes vadībā. Programmas MOT mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. Programmas MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku Read More …

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2022.gada 6.decembrī 5.c un 10.klase piedalījās ESF pilnībā finansētajā projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jauniešu NVO iniciatīvas “Rites Attīstībai” kolektīva saliedēšanās pasākumā. Skolēni mazajās komandu grupiņās pilsētorientēšanās ietvaros plānoja dažādu uzdevumu īstenošanas stratēģiju. Bija jāatrod kontrolpunkti Baldonē pēc attēliem, mīklās veiktiem aprakstiem, jāizpilda papildus punktu uzdevumi. Lai komanda veiksmīgi varētu iekļauties laikā, Read More …

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros projekts

Baldones vidusskolas pieci skolēni un divi skolotāji no š.g. 13. novembra līdz 20. novembrim piedalījās Eiropas Savienības Erasmus+ projekta “A Multicultural Europe with Drama, Art, Music, Dance” (DAMD) (“Multikulturāla Eiropa ar teātri, mākslu, mūziku, deju”) trešajā mobilitātē Itālijā, Afragolā. Pirms mācību mobilitātes skolēni mājās izveidoja prezentāciju par latviešu tautas dejām un Vispārējiem latviešu dziesmu un deju Read More …

MOT nodarbības

23.11.2022. notika MOT nodarbības 7.a klasē brīvprātīgā trenera Dāvja Gaujas vadībā. Programmas MOT mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. Programmas MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību. Skolēni runāja par to, kā būt kopā ar vienaudžiem un Read More …

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros projekts

Piedalījāmies kursos “Sargāsim mūsu dabu, sargāsim mūsu nākotni” .To laikā padziļinājām izpratni par globālās sasilšanas cēloņiem un nepieciešamo cilvēku darbību ikdienā klimata un vides piesārņojumu mazināšanā. Pedagogu iegūtās zināšanas palīdzēs īstenot kompetencēs balstīto pieeju mācību stundās un audzināšanas darbā ar skolēniem. Baldones vidusskolas pedagogi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros no 27.10.2022. – 07.11.2022. piedalījās pedagogu Read More …