MOT

Turpinām dalību biedrības MOT programmā skolēniem dzīvotprasmes apguvei. Programmas MOT mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību. Programmas MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību.

MOT brīvprātīga trenera Rubena Martineza Domingueza vadībā nodarbības notika 7.b klasē 9.maijā un 7.c klasē 10.maijā. Skolēni saka, ka šoreiz mācījās dalīties ar labajiem vārdiem. Daži saka, ka tas ir vienkārši. Daži skolēni pauda viedokli, ka pateikt labo nemaz nav tik viegli. Ja tā labi padomā, izrādās dažus klases biedrus līdz šim nemaz nav izdevies tuvāk iepazīt. Tomēr visi vienprātīgi atzīst, ka saņemt komplimentus un labo no citiem ir patīkami. Tas ļoti uzlabo savstarpējās attiecības klasē.