Konkurss “Sibīrijas bērni”

14.jūnijā Prezidenta pilī notika domrakstu un zīmējumu konkursa “Sibīrijas bērni” laureātu godināšana.

Otro vietu domrakstu konkursā ieguva Baldones vidusskolas 7.b klases skolniece Marianna Laime-Babre.

Pasākumā skolēniem bija jālasa arī fragmenti no saviem darbiem. 

Šis pasākums risinājās zīmīgā datumā kā atgādinājums tam, ko latviešu tauta ir izcietusi un kā cerība, ka 

mums tas vairs nekad nebūs jāpiedzīvo.

Sk.Jana

6.b klases ekskursija

7.jūnijā 6.b klase devās ekskursijā uz Cosmos ilūziju muzeju. Skolēni mēģināja rast skaidrojumu dāžādiem trikiem, ko cilvēka acis redz, esot šajā muzejā. Lielākajai daļai no tiem ir pavisam vienkāršs izskaidrojums, bet tas neliedz likt lietā iztēli un radošu domāšanu. Kā teica viens no skolēniem- ne vienmēr viss ir tā, kā izskatās, bet tomēr varbūt ne visam skaistajam vajag izskaidrojumu, to var arī tikai izbaudīt! Jauku vasaru vēlot- sk.Jana un 6.b klase.

Pumpurs

Lai maksimāli pielāgotu izglītības ieguves procesu ikviena skolēna individuālajām vajadzībām arī šajā mācību gadā iesaistījāmies Eiropas Sociālā fonda pilnībā finansētā projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPurS”). Projekta mērķis ir savlaicīgi identificēt 1.-12.klašu izglītojamos ar iespējamu risku pārtraukt mācības un ieslīgt sabiedrības atstumtības riska zonā. Lai to nepieļautu, projekta ietvaros skolā tika plānoti un realizēti virkne individuālu konsultatīvu atbalsta pasākumu.

2021./2022. mācību gadā īstenoti 123 individuālā atbalsta plāni (IAP), sniedzot iespēju skolēniem individuālajās konsultācijās papildus apgūt latviešu valodu, angļu valodu, krievu valodu, matemātiku, pilnveidojot iepriekšējā izglītības posmā iekavēto mācību saturu. Valodas sistēmas pilnveidošanai skolēniem papildus nodrošinātas logopēdiskās konsultācijas. Mācību darba organizēšanai klases vidē skolēniem nodrošināts individuāls pedagoga palīga atbalsts.

Esam gandarīti par skolēnu un vecāku atsaucību, izpratni un vēlmi aktīvi līdzdarboties, papildus strādāt mācību sasniegumu uzlabošanā, tādejādi ieliekot izglītības pamatus tālākajai dzīvei.

Sīkāka informācija par projektu tīmekļa vietnē www.pumpurs.lv.

Baldones vidusskolā izglītojamā dalību projektā “PuMPurS” apstiprina pedagoģiskās padomes sēde.

Projekta “PuMPurS”  koordinatore Baldones vidusskolā:

sociālā pedagoģe Ilona Bēmere

Atkritumiem Nē!

27. maijā 4.a klases skolēni, kas bija piedalījušies izaicinājumā “Atkritumiem – nē!”, devās ekskursijā uz Tērveti. Tā bija balva par dalību izaicinājumā, par aktivitātes noteikumu izpildi un par video izveidošanu. Tērvetē šodien bija daudz aktivitāšu, ko rīkoja AS “Latvijas valsts meži” kopā ar sadarbības partneriem un daudziem atbalstītājiem. Skolēniem bija iespēja piedalīties ļoti daudzās meža izziņas pieturās, piemēram, SIA “Sakret” teltī uzzinājām par Latvijas derīgajiem izrakteņiem un kā no tiem gatavo cementu, SIA “Latflora” teltī uzzinājām par purva veltēm un kūdrā iestādījām samteni, AS “Latvijas valsts meži” informācijas stendā uzzinājām, kā tiek veidoti izturīgie meža ceļi, un vēl daudz ko citu. Liels prieks bija arī par iegūto pateicību par dalību izaicinājumā, balvā visi ieguva auduma somu, pildspalvu no pārstrādāta kartona, disku ar filmu “Plastmasas maisiņa ceļš” un ūdens pudeli. Skolotājai dāvanā neparasta istabas puķe.

skolotāja Santa Freiberga

MOT projekts

Baldones vidusskolā turpinām apgūt sociāli emocionālās iemaņas programmas MOT ietvaros! Nodarbības ir aktīvs mācīšanās process, kuru laikā skolēni pauž savu viedokli, diskutē, domā, darbojas pāros, grupās un visi kopā. 24.05.2022. brīvprātīgās treneres Kristīnes Vilcānes vadībā notika MOT treniņi 8.a un 8.b klasēs. Skolēni guvuši jaunas dzīves atziņas par uzticēšanos viens otram, par ceļu uz sapņiem, par palīdzību citiem, par personīgo atbildību, par drosmi piedzīvot sevi.

Sociālā pedagoģe: I.Bēmere