Profesija un kinestētika

Lai izvēlētos profesiju, vispirms jāiepazīst un jāizprot sevi un citus.
Pasauli var iepazīt caur kustību, garšu, tausti, ožu, redzi, bet to, kas ir kinestētiskā sajūta, iepazinām caur kustību uzdevumiem un sarunām Ilzes Zīriņas nodarbību ciklā, kas notika Mercendarbes muižas senatnīgajās un mājīgajās telpās no 25. līdz 26. janvārim un no 2. līdz 3 februārim.
Uzdevumi visiem prasīja gan drosmi, gan iziešanu no komforta zonas, rodot izjūtu, ka katra nākamā kustība papildina vai veido arvien jaunas zināšanas par sevi, citam par citu.
Dalībnieki kopīgos piektdienu vakarus un sestdienu rītus muižā un tās teritorijā ar simtgadīgu liepu aleju raksturoja ar tādām izjūtām kā spēju uzticēties, radīšanas prieku, trauslumu.
Visi dalībnieki izteica vēlmi turpināt nodarbības, tāpēc tiksimies 29. martā 19:00 -21:00 un 30. martā 9:30-12.00 (ar nakšņošanu muižā). Pieteikšanās un sīkāka informācija pie Ineses Grīnvaldes (tel. 28374952).
Paldies Baldones vidusskolas un Baldones mūzikas pamatskolas skolēnu vecākiem, pedagogiem, Baldones domes un Mercendarbes muižas darbiniekiem par atbalstu un uzticēšanos!
Paldies Valteram Kalcenauam par bildēm.

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākumi Baldones bibliotēkā.

Jau 3. gadu 3. a klase piedalās Ziemeļvalstu literatūras lasījumos Baldones bibliotēkā.
Šogad gatavojām literāro lasījumu fragmentus no A. Lindgrenas darba “Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta”. Šo darbu arī ilustrējām un veidojām bibliotēkā zīmējumu izstādi.
Lasījums bija izteiksmīgs. Vai tad par Karlsonu var lasīt vienaldzīgi? Dega daudz sveču. Noskaņa bija jauka. Bibliotekāres bija parūpējušās, lai katrs varētu pagatavot un izdekorēt tortes gabaliņu. Bet kanēļmaizītes, ko baudījām, visu pasākumu darīja īpaši Karlsonisku.

  1. novembrī Dambretes  pulciņa 10 bērni piedalījās “Individuālajās sacensībās dambretē sākumskolas zēniem un meitenēm” Salaspils 1.vsk.. Pavisam šajās sacensībās piedalījās 96 dalībnieki no 12 Latvijas skolām. Bērniem veicās ļoti labi! Tika iegūtas godalgotas vietas: Daila Moisejeva 1. vieta 3. klašu meiteņu grupā un Adrians Strūve 3. vietu 3. klašu zēnu grupā.

Sadraudzības pasākums ar rūjieniešiem!

No 1. – 2. oktobrim Baldones vidusskolā viesojas Rūjienas vidusskolas 7. klase. Jau otro reizi pēc kārtas tiekamies visi kopā! Pagājušo gadu mēs, 6. a klase devāmies uz Rūjienu, lai iepazītu Rūjienas vidusskolas 6. klasi un pilsētu.  Šoreiz tikāmies pie mums Baldonē, Baldones vidusskolā, kur sagaidījām viņus ar apskāvieniem un prieku sejā.  Nu mēs esam jau septītie.

Atbraucot spēlējām iepazīšanās spēli, lai gan mēs taču jau viens otru zinājām! Tad jau sekoja iepazīšanās ar skolas direktori Dz. Knohenfeldi, kura mūsu draugiem izrādīja skolas telpas un apkārtni. Vēlāk mūs gaidīja orientēšanās pasākums pa  Baldoni. Rūjieniešiem bija iespēja apskatīt jauno stadionu, sēravotu ,,Ķirzaciņa”, estrādi un citas Baldonē nozīmīgas vietas. Visvairāk draugiem patika mūsu jaunais stadions.

Tad jau vakarā varējām kārtīgi iesvīst! Burvīgais talantu šovs skanēja pa visu aktu zāli. Varējām iepazīt cits cita talantus.  Pasākuma ēdināšana bija patiešām fantastiska! Varējām pamieloties ar skolas pavāru gatavoto.

Pēc talantu šova skanēja skaļi mūzika un varēja kārtīgi uzdancot! No rīta nebija patīkami pamosties tik agri, bet priekšā gaidīja gājiens uz Riekstukalnu, kur  apskatījām apkārtni un devāmies uz observatoriju. Skatījāmies zvaigznājus, bet kā tad bez eksperimentiem? Arī eksperimenti tika mums parādīti! Tad nu saņēmām pēdējo maltīti pirms atvadīšanās un atvadījāmies ar daudz apskāvieniem.

  1. a klases skolniece Solvita Birīte

Pierīgas Rudens Kross 2018

27. septembrī
Baložu vidusskolas sporta kompleksā Pierīgas novada skolu sacensībās 
“Rudens krosā 2018”

Individuāli:
1. vieta Dominikam Spurķim 6.a kl.
2. vieta Evelīnai Bružus 5.a kl., Ulvim Bojarunecam 6.a kl., Danielai Dūmiņai 11. kl.
3. vieta Diānai Kučikai 12. kl.

Kopvērtējumā vidusskolu grupā 3. vieta
Dāvim Dauburam 3.b
Evelīnai Bružus 5.a
Valteram Blausam 5.a
Dominikam Spurķim 6.a
Ulvim Bojarunecam 6.a
Kārlim Liepiņam 7.a
Nikam Vanuškam 7.a
Danielai Dūmiņai 11. kl.
Ričardam Rasumam 11. kl.
Diānai Kučikai 12. kl.
Lindai Kazlauskai 12. kl.

APSVEICAM!!!