Āra izglītības diena

Šodien visā pasaulē svin Āra izglītības dienu. Tāpēc 1.a klase vienu matemātikas stundu mācījās āra nodarbībā, apgūstot teksta uzdevumus darbībā, atkārtojot pāra un nepāra skaitļus.

Sk.I.Kūkuma

6.a klase matemātikas stundu pavadīja svaigā gaisā “zaļajā klasē”, risinot skaitliskas izteiksmes. Sk. V.Fogele

Āra izglītības dienā, mācoties par riņķi un riņķa līniju, 4.b klase devās laukā, lai veiktu pētījumu “Riņķis un riņķa līnija dabā”. Pētījām skolas pagalmā novietoto automašīnu logo un zīmējām tos, kuros ir redzama riņķa līnija, riņķis. Skolotāja J. Miklašonoka

Jaunatnes starptautiskās programmas projekts

No 12. līdz 14. aprīlim, Saulkrastos, notika mācības Valsts Programmas iniciatīvas “Kontakts” ietvaros. Trīs dienu klātienes mācībās piedalījās izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas no Rīgas 64.vidusskolas, Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Garkalnes Mākslas un vispārizglītojošās pamatskolas, Rīgas 49.vidusskolas, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un Baldones vidusskolas. Braucam mājās ar jaunu pieredzi un projekta ideju. Nākamais solis projekta izstrāde un tā pieteikums pašvaldībā.

Pašpārvaldes koordinators Sandra Lapiņa-Kupča

Baldones vidusskolas pašpārvalde šodien devās projekta “Idejas ceļ gaisā” mācībās. Mācībās tika pārrunāta pašpārvaldes loma skolā, izvērtēta tās līdzšinējā darbība, tika aktualizētas problēmas un meklēti risinājumi turpmākai attīstībai.
Paldies Ķekavas novada pašvaldībai par projekta īstenošanu. Kā teica Solvita, braucam mājās ar karoti, ar kuru smelt idejas un barot citus.
Sk. Sandra Lapiņa-Kupča

Ekskursija uz Tērvetes dabas parku

5. oktobrī 2.a klase devās ekskursijā uz Tērveti.Trīs lietas,  kas mūs priecēja visvairāk? Krāsainā daba, kas pavērās no skatu torņa. Izzinošā tikšanās ar Rūķu mammu. Vizināšanās vagoniņā.

Visus mūs vienoja prieks! Prieks par Rūķu ciemu un pilsētu, par dabas taku ar dzīvnieku, putnu un tārpiņu izzinošajiem aprakstiem un skulptūriņām!

   Sociālajās zinībās paskatījāmies uz sevi no malas- kādi bijām ekskursijā? Secinājums viennozīmīgs-PRIECĪGI! Vizuālajā mākslā zīmējām sevi Rūķu zemē- Tērvetē.

                                          Kopā ar bērniem priecājās skolotājas Skaidrīte un Anita.

1. oktobrī 10. klasei notika saliedēšanās pasākums, kurā klase devās uz Salaspils peintbolu “Pif Paf” un uz “Hesburger”. Visvairāk klasei patika pientbols, kurā tā tika sadalīta divās komandās, tādā veidā bija iespēja saliedēties, uzlabot sadarbības prasmes, kā arī labi pavadīt laiku kopā. Pēc peintbola mēs devāmies uz “Hesburger”, taču tā kā ir covid-19, mēs nevarējām uzturēties iekštelpās, tādēļ nācās ēst ārpusē. Tomēr arī tas mums netraucēja komunicēt un iepazīt viens otru labāk. Kopumā šis pasākums bija ļoti jautrs, kurā ar klasi varējām interesanti un jautri pavadīt laiku.

10. klases skolniece Samanta Marjeta Eglīte