Skolas vadība

Direktore Indra Šmite
pieņem apmeklētājus piektdienās 14:00 – 16:00
tālr. 67932317, 20225271
indra.smite@baldonesvsk.lv

Direktora vietniece izglītības jomā (mācību jautājumos 1. – 6. klasei) Sarmīte Stuberovska
pieņem apmeklētājus pirmdienās 14:00 – 16:00
tālr. 67932265, 27861530
sarmite.stuberovska@baldonesvsk.lv

Direktora vietniece izglītības jomā (mācību jautājumos 7. – 12. klasei) Inga Ķenga
pieņem apmeklētājus trešdienās 14:00 – 16:00
tālr. 67932265, 27861530
inga.kenga@baldonesvsk.lv

Direktora vietniece audzināšanas jomā Ginta Vintere
pieņem apmeklētājus ceturtdienās 15:00 – 16:00
tālr. 67932713
ginta.vintere@baldonesvsk.lv

Direktora vietniece informātikas jomā Aelita Čerāne
pieņem apmeklētājus otrdienās 15:00 – 16:00
aelita.cerane@baldonesvsk.lv

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Ģirts Kurmis
tālr. 67932713
girts.kurmis@baldonesvsk.lv