Izzini sevi

Kas ir Pedagogs karjeras konsultants

Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs karjeras attīstības atbalstu (KAA) nodrošina profesionāls pedagogs karjeras konsultants (PKK), kurš veido sadarbību starp skolēnu, skolotājiem, atbalsta personālu un skolas administrāciju un sniedz metodisku, informatīvu atbalstu skolotājiem, tostarp – kā karjeras jautājumus var iekļaut mācību saturā un procesā (darba pasaules izzināšana, profesiju iepazīšana, izglītības iespēju izpēte, mērķu plānošana u. c.), un arī atbalsta izglītojamo savu spēju un interešu apzināšanā un turpmākās karjeras un izglītības jautājumos.

Pedagoga karjeras konsultanta pienākumi īstenojot karjeras attīstības atbalstu izglītības iestādē

 1. vada KI programmas izstrādi un īstenošanu izglītības iestādē
 2. sniedz informatīvo un metodisko atbalstu skolas pedagogiem karjeras izglītības integrēšanai mācību procesā
 3. sniedz atbalstu skolas administrācijai skolēnu interešu un vajadzību apzināšanā un izglītības piedāvājuma veidošanā
 4. seko mācību satura sasaistei ar turpmākās izglītības un darba ceļu, piedāvājot skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem informāciju par darba tirgus attīstību
 5. sniedz individuālās konsultācijas izglītojamajiem, kā arī tiem, kuri piesakās uz ārpus formālās izglītības iegūto kompetenču novērtēšanu
 6. vada izglītojošus pasākumus vecākiem bērnu karjeras izvēles jautājumos
 7. sadarbojas ar citām KAAS iesaistītajām institūcijām, tajā skaitā darba devējiem
 8. vecāku izglītošana par bērnu karjeras attīstības atbalsta jautājumiem

Karjeras testi

Pēc katra testa izpildes, ieteikta konsultācija pie karjeras konsultanta, lai izrunātu rezultātus un precizētu tālākos soļus.

 1. RSU karjeras tests – karjerastests.rsu.lv/
 2. Euroguidance.lt– Pieejami 2 testi (angļu valodā):
  1. Mosaic of professions test
  2. Career Kite test
 3. Holanda karjeras tests – mycareerguru.lv
 4. Rakstura tests – 16personalities.com

SKATIES VIDEO par karjeras tēmām

– PuMPuRs. KLASE. 12. sērija. Ko darīt pēc 9.klases

– PuMPuRs. KLASE. 8.sērija. Darba apvienošana ar mācībām.

– PuMPuRS. KLASE. 6.sērija. Modernās tehnoloģijas un internets