Izzini sevi

Ēnu diena 2024. gadā norisināsies 4.aprīlī

Skolēniem pieteikšanās uz vakancēm sāksies no 1.marta.

Ēnotāji tiks aicināti doties ēnot Ēnu devējus klātienē.

Norises datumi:

 • 1. – 4.marts Pieteikšanās 1.iespēja. Skolēni piesakās vienai ēnojamai vakancei, apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.
 • 5. – 7.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida. Šajā laikā nevar skolēni pieteikties uz vakancēm.
 • 8. – 11.marts Pieteikšanās 2.iespēja – noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.
 • 12. – 14.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.
 • 15. – 18.marts Pieteikšanās 3. iespēja – noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.
 • 19. – 21.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.
 • 25.marts Nejaušais Ēnotājs / garantētā iespēja – skolēnu pieteikšanās uz brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3. iespējā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei, skolēns automātiski kļūst par piedāvātās vakances Ēnotāju.

  Informācija Ēnotājiem | Ēnu diena 2024 (enudiena.lv)

Kas ir Pedagogs karjeras konsultants

Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs karjeras attīstības atbalstu (KAA) nodrošina profesionāls pedagogs karjeras konsultants (PKK), kurš veido sadarbību starp skolēnu, skolotājiem, atbalsta personālu un skolas administrāciju un sniedz metodisku, informatīvu atbalstu skolotājiem, tostarp – kā karjeras jautājumus var iekļaut mācību saturā un procesā (darba pasaules izzināšana, profesiju iepazīšana, izglītības iespēju izpēte, mērķu plānošana u. c.), un arī atbalsta izglītojamo savu spēju un interešu apzināšanā un turpmākās karjeras un izglītības jautājumos.

Pedagoga karjeras konsultanta pienākumi īstenojot karjeras attīstības atbalstu izglītības iestādē

 1. vada KI programmas izstrādi un īstenošanu izglītības iestādē
 2. sniedz informatīvo un metodisko atbalstu skolas pedagogiem karjeras izglītības integrēšanai mācību procesā
 3. sniedz atbalstu skolas administrācijai skolēnu interešu un vajadzību apzināšanā un izglītības piedāvājuma veidošanā
 4. seko mācību satura sasaistei ar turpmākās izglītības un darba ceļu, piedāvājot skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem informāciju par darba tirgus attīstību
 5. sniedz individuālās konsultācijas izglītojamajiem, kā arī tiem, kuri piesakās uz ārpus formālās izglītības iegūto kompetenču novērtēšanu
 6. vada izglītojošus pasākumus vecākiem bērnu karjeras izvēles jautājumos
 7. sadarbojas ar citām KAAS iesaistītajām institūcijām, tajā skaitā darba devējiem
 8. vecāku izglītošana par bērnu karjeras attīstības atbalsta jautājumiem

Karjeras testi

Pēc katra testa izpildes, ieteikta konsultācija pie karjeras konsultanta, lai izrunātu rezultātus un precizētu tālākos soļus.

 1. RSU karjeras tests – karjerastests.rsu.lv/
 2. Euroguidance.lt– Pieejami 2 testi (angļu valodā):
  1. Mosaic of professions test
  2. Career Kite test
 3. Holanda karjeras tests – mycareerguru.lv
 4. Rakstura tests – 16personalities.com

SKATIES VIDEO par karjeras tēmām

– PuMPuRs. KLASE. 12. sērija. Ko darīt pēc 9.klases

– PuMPuRs. KLASE. 8.sērija. Darba apvienošana ar mācībām.

– PuMPuRS. KLASE. 6.sērija. Modernās tehnoloģijas un internets